Commissie Middelen 14 november 2018

Tijdens de commissie middelen heeft de heer Harks van de politie gevraagd welke prioriteiten de gemeenteraad heeft. Bij HBB staan Veiligheid, zowel op het gebied van criminaliteit en met name Inbraak alsmede in het verkeer, hoog op de prioriteitenlijst. De HBB fractie heeft vragen gesteld over hangjongeren en vermeend drugsgebruik en drugshandel op het tussen de Blekersvaartweg en de Burgemeester van Lennepweg gelegen Bleekveld. De politie heeft daar aandacht voor en zal dat houden.

De Metropool Regio Amsterdam (MRA) vraagt inzet van alle betrokken gemeenten. Ook Heemstede levert haar bijdrage. Gezocht wordt nog naar een vorm waarin we als Kennemerland een sterk geluid in de MRA kunnen laten klinken. Voor HBB geldt dat wij mobiliteit en bouwen belangrijk vinden. Ook in die volgorde: het wegennet in en om Heemstede moet een eventuele bouwopgave kunnen verwerken. HBB is aanwezig op iedere vergadering van de MRA.

De begroting bevat een bedrag van 200.000 euro bestemd voor de komende 4 jaar, voor nieuwe initiatieven van, en in overleg met, onze inwoners. De wethouder heeft toegezegd dat zij, voordat deze post wordt aangesproken, eerst de regels voor deze post aan de gemeenteraad zal voorleggen.

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van digitale hulpmiddelen door de politie. Dit kan naar de mening van de rekenkamer wel verbeterd worden. Er dient een meerjarenplan te komen, waarin haalbare doelen worden gedefinieerd, en die achteraf geëvalueerd worden.

De gehele raad ging akkoord met de deelname van de gemeente Heemstede aan een experiment met digitaal tellen van de stemmen tijdens de komende (provinciale) verkiezingen.