Commissie Middelen 12 december 2018

In de commissie middelen zijn veel onderwerpen aan de orde geweest.

Highlights

Voor HBB staat de participatie van de inwoners hoog op de agenda. We zijn goed op weg om inwoners initiatieven te ondersteunen waarvoor in de komende 4 jaar een bedrag is opgenomen. Ten aanzien van de spelregels en kaders formuleren : dat heeft even zijn tijd nodig. HBB heeft gevraagd dit te willen bespoedigen. En is van mening dat de inwoner van Heemstede daarop niet hoeft te wachten en zijn/haar initiatief nu ook al kenbaar kan maken.

Ieder jaar wordt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geüpdatet. Ten aanzien van het onderwerp honden muilkorven op eigen terrein eigenaar en de lijst van de genoemde honden – heeft HBB de volgende vragen : als de hond nu aangelijnd is , is dat dan niet voldoende? Ook ten aanzien van genoemde honden in de landelijke overheid lijst is dat ook niet te willekeurig? De portefeuillehouder/Burgemeester zal naar bevinding dit samen met handhaving bekijken en hiernaar naar handelen. Dat betekent dus niet automatisch dat hond x of y gemuilkorfd moet worden die wel/of niet op de lijst staat. Het gaat erom of de desbetreffende hond gevaarlijk wordt geacht.

Tevens zijn door HBB diverse klachten ten oren gekomen over deurcollectes. Niet alleen de instellingen die dat doen maar ook t.a.v. het tijdstip tot hoe laat men mag collecteren. In de APV staat nu dat men mag collecteren tot 20.00uur. De burgemeester heeft toegezegd dat dit in 2019 weer onder de aandacht van de inwoners wordt gebracht zodat zij/hij de regels weet die hiervoor gelden en hun klachten kunnen indienen wanneer dit niet wordt nageleefd.

Op het gebied van veiligheid/risico is de zienswijze van HBB kenbaar gemaakt aan de portefeuillehouder op het conceptstuk Beleidsplan Risico- en Crisisbeheersing, HBB heeft voorgesteld om deze op een aantal punten aan te passen, op het gebied van ontwikkeling, de energietransitie en duurzaamheid. Dit vanwege o.a. al voorgekomen incidenten en mogelijke risico’s. Dit wordt door de portefeuillehouder meegenomen naar de bestuurs vergadering Veiligheidsregio Kennemerland(VRK)

In de commissie samenleving is het volgende punt ook aan de orde geweest de aanbesteding en het inkoopproces naar aanleiding van de overschrijdingen op het project plein 1. De auditcommissie verwoord het verzoek van de commissie middelen aan de rekenkamer om het inkoopproces zoals deze gehanteerd is nader te willen onderzoeken en daarover de raad te willen informeren en adviseren voor toekomstige aanbestedingen. Dit wordt door de HBB gesteund. En hiervoor is een meerderheid in de raadscommissies.