Commissie samenleving 11 december 2018

In de commssie Samenleving zijn er een aantal rapporten  en nieuwe en aangepaste wetgeving besproken.

Het stuk Voorschoolse voorzieningen peuters wordt het peuterspeelzaalwerk door de “Wet Harmonisatie Kinderopvang” onder de definitie van kinderopvang gebracht. Dit betekent ook dat de kinderen die gebruik maken van de peuterspeelzaal onder de subsidie voor kinderopvang vallen.  HBB heeft een vraag gesteld over de structuur van de subsidiering die per 1 januari 2109 gaat gelden. Alle ouders kunnen gebruik maken van de nieuwe kinderopvangregeling en subsidie hiervoor.

Door de fusie van de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude met de gemeente Haarlemmermeer vallen zij niet meer onder de gemeenschappelijke regeling GR schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten voor de RMC-regio Zuid- en Midden-Kennemerland. Hiervoor moet de wet worden aangepast. Hiermee is iedereen akkoord gegaan en wordt dit stuk als hamerstuk behandeld in de eerstkomende raadsvergadering.

Naar aanleiding van het financieel overzicht en verzoek tot een aanvullend krediet Plein 1 waren vooraf al een flink aantal technische vragen ingediend door de verschillende partijen. Na een langdurige discussie wordt besloten dat er in de Raad besproken zal worden om de rekenkamer of de opvolger daarvan een onderzoek te laten doen naar de overschrijding van het budget van de aanbesteding.

Participatie, de rol van de Raad : In de vorige vergadering had zich een petit committee gevormd dat de participatieregels op papier zou gaan zetten als discussiestuk voor deze vergadering. Dit is gebeurd en een ieder is zeer verheugd over het resultaat. Met name de punten die als discussiepunt waren benoemd zijn uitvoerig met elkaar besproken. Het stuk wordt nu aangepast en volgende week in de raad gebracht. We willen met z’n allen vaart gaan maken om met een aantal projecten van start te gaan.

Rapportage Sociaal Domein eerste halfjaar 2018 : Hiervoor zijn een flinke aantal vragen ingediend door alle partijen waaronder HBB. Deze zullen z.s.m. door Wethouder Struijff worden beantwoord.

Wethouder Struijff heeft ook nog uitleg gegeven over alle ontwikkelingen in het sociaal domein incl. paswerk en de Regiorijder. Mevrouw Havers heeft namens HBB vragen gesteld over het rapport van de Regiorijder omdat zij het aantal klachten en met name de uitkomsten van de klachten nogal verontrustend vond. De heer Struijff zegt dat er door iedereen alles aan gedaan wordt om alles beter te laten verlopen en mensen korter te laten wachten en chauffeurs minder te laten omrijden. Het kan echter door het drukke verkeer in onze omgeving vaak niet vermeden worden.