Commissie Ruimte 14 december 2018

Verkeerssituatie Binnenweg & Raadhuisstraat

De aftrap van de cie ruimte was een inspreker de heer René Janus die ook namens Dominiek Bos een betoog voerde over de verkeerssituatie van de binnenweg. Het was een duidelijk verhaal, wel graag veiligere oversteekplaatsen, zonder dat dit ten koste gaat van parkeerplaatsen. Ook kwamen de zogenaamde rode lopers (verlagingen bij de stoepen) voor mindervalide personen en de onduidelijke voorrangssituatie aan bod.

Er is inmiddels een collegebericht dat in veel van deze zaken voorziet, al moeten er wel nog de nodige stappen gezet worden alvorens men aan het werk kan. HBB is blij met het college bericht, en vindt de huidige situatie erg onwenselijk en gevaarlijk. Wat HBB betreft moet de schop zo snel mogelijk in de grond.

Verplaatsing bord komgrens Heemstede op de Cruquiusweg. (A-stuk)

De heer Geels heeft hier ingesproken, en aangegeven dat de raad zich niet moet laten gijzelen door dreigende taal van de provincie en de door hen eventueel te verhalen kosten. Nu er in het besluit is aangegeven hoe er is omgegaan met de bezwaren van onder andere de politie, was de commissie eensgezind en vond dit een hamerstuk. De borden moeten wat HBB betreft zo snel mogelijk geplaatst worden, dit heeft al lang genoeg geduurd.

 

De omgevingsvisie en het omgevingsplan woonwijken Noord West. (A & B-stuk)

De commissie werd eerst getrakteerd op een presentatie van Leonie Wijker, die ons kort en bondig vertelde hoe het in grote lijnen ook al weer zat met de omgevingswet. Een enorme omschakeling van het huidige systeem, dat al in 2021 gereed moet zijn. Ons college heeft hier de komende tijd haar handen vol aan.

HBB kon zich goed vinden in de grote lijnen van het plan en de samenwerking met Bloemendaal, mits we volledig onafhankelijk van Bloemendaal blijven opereren. Samenwerken is wat ons betreft prima, het scheelt in de kosten en is niet meer dan logisch, maar samensmelten is voor ons onbespreekbaar.

Om de pilot te starten met de woonwijken Noordwest is wat HBB betreft een prima idee, hiermee doet het college ervaring op en kan deze prima gebruiken voor de rest van Heemstede.