Commissie Samenleving 15 januari

In de commissie samenleving zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Door de fusie van de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude met Haarlemmermeer moet er een wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid Kennemerland 2016 (Paswerk) plaatsvinden. Iedereen is hier unaniem mee akkoord gegaan.

De rapportage Sociaal Domein 1e halfjaar 2018 is besproken. Er waren veel technische vragen gesteld, die allemaal naar tevredenheid door het college zijn beantwoord.

Er was een Pilotplan gemaakt door het CDA voor het thema “Raadslid in de Wijk”.  Hierin werd voorgesteld dat elk raadslid één wijk adopteert in deze raadsperiode en daar regelmatig bewoners gaat bevragen naar hun ideeën, problemen en verhalen. Alle partijen hadden hier wel een op/aanmerking op. Met name dat wij allemaal Raadsleden voor alle bewoners zijn en ons niet beperken tot één wijk. Omdat ook het college al bezig is om het participatiebeleid verder uit te rollen is dit punt naar een volgende vergadering verplaatst.