Commissie Ruimte 17 januari 2019

Er stond redelijk wat op de agenda van de commissie ruimte.

“Mevrouw Rosier, bewoonster van een woning in het Vogelpark, sprak haar verontrusting uit over de nieuwbouwplannen van de gemeente Haarlem op de (omgeving van de) locatie van de volkstuinen vlak buiten de Randweg. Zij verzocht het college in contact te treden met de Haarlemse wethouders om bij de bouwplannen rekening te houden met Heemstede. Het college gaf aan dat daar reeds contacten over geweest zijn, maar dat de in het Haarlems Dagblad gemelde plannen nog erg prematuur zijn”.

Het intrekkingsbesluit van de Vomar kwam aan de orde. Zoals u weet is het helaas niet gelukt om het besluit van de VVD, D66 & het CDA terug te draaien. Het college heeft getracht de ontwikkelaar op andere gedachten te brengen, maar dat is helaas niet gelukt. Uiteindelijk is er vanwege de financiële risico’s en de onzekerheid bij een rechtsgang gekozen voor plan B. Hiermee zette het college in om het plan te verbeteren. Dit is in goed overleg dan ook zeker gelukt. De oppositie wilde wel graag de wederzijdse boeteclausule geschrapt zien, deze zou het vertrouwen in de ontwikkelaar schaden. Maar in een zakelijk professioneel klimaat zijn boeteclausules de gewoonste zaak van de wereld, ze horen erbij en schenden het vertrouwen niet. Contracten horen er bij, het houdt de partijen scherp en is een stok achter de deur als er zaken misgaan. Overigens heeft het vorige college, ook boeteclausules opgenomen in de voorgaande contractvorming.

“Wethouder van der Have stelde voor de in november 2017 aangenomen VVD motie inzake Tiny Houses te betrekken bij de algemene discussie over woningbouw, zoals deze gevoerd gaat worden in de gemeenteraad. De commissie Ruimte is daarmee akkoord”.

Vervolgens werden we getrakteerd op een presentatie van het binnenduinrand gebied. Een zeer interessant onderwerp, dat voorziet in hoe we in de nabije toekomst omgaan met dit gebied. De presentatie was erg goed gehouden en prima te volgen. Wel leverde het bij ons enkele vragen op:

– Hoe overlapt dit met de MRA?

– Hoe worden de verkeersstromen geregeld?

– Er zijn grote belangen voor Amsterdam, waarom kwamen deze niet aan de orde?

– Wat is de Amsterdamse invloed op dit proces?

– Waarom draagt Amsterdam niet bij, gezien zij een grote belanghebbende is?

Enfin, wij gaan er van uit dat we op alle vragen mettertijd antwoord zullen krijgen, wordt vervolgd.

Ik sluit af met kort en goed nieuws: Het beruchte dambord bij de Dekamarkt wordt in maart vervangen door een echt zebra pad, en er worden borden geplaatst op de binnenweg om de voorrangssituatie te verduidelijken. Dat werd tijd ook.