Commissie Samenleving 12 maart 2019

Het eerste deel van de commissie samenleving was gereserveerd voor de leerlingen van Hageveld. Er hebben zeven groepen leerlingen van Hageveld een presentatie gegeven aan de hand van een schoolopdracht. Voor deze schoolopdracht moesten de leerlingen zelf een one-issuepartij oprichten die zich hard maakt voor een (lokaal) probleem. De presentaties werden beoordeeld door vier juryleden uit de commissie, waaronder HBB-lid Saskia van de Pieterman. De presentatie over een uitgaansgelegenheid voor jongeren (>15) van Veerle, Eline, Evgeniya en Chiara kwam als beste uit de bus en hebben de prijs in ontvangst mogen nemen. Gefeliciteerd dames!

Verder stond de evaluatie van het minimabeleid op de agenda en de wenselijkheid van een onderzoek naar het bereiken van de doelgroep. Het stuk is besproken en wordt doorverwezen naar de Raad, inclusief amendement van de VVD. HBB is nog niet overtuigd van een onderzoek naar deze ‘doelgroep’.

In het najaar van 2017 is de wedstrijd “Het beste idee voor Heemstede“ uitgevoerd en de 47 ideeën zijn voorzien van een korte reactie zodat de commissie op de hoogte is van de voortgang van de ideeën en op welke manier deze worden afgedaan.

Als laatste de onderwerpen die standaard op de agenda staan, waaronder de ontwikkelingen Sociaal Domein incl. Paswerk en RegioRijder, ontwikkelingen Participatie en het project Raad in de Wijk. Op maandag 4 maart is er een startbijeenkomst geweest en na deze bijeenkomst is besloten een werkgroep te starten met bewoners en raadsleden, HBB-lid Olav Lommerse heeft zich direct aangemeld om deel uit te maken van deze werkgroep tussen raadsleden en bewoners.

 

De commissie is afgesloten met een korte bespreking van de actiepuntenlijst en het vragenrondje.