Raadsvergadering 28 februari 2019

De raadsvergadering begon met de reactie van het CDA op het verwijt van de coalitie dat zij de gemeente betichtte van onrechtmatig handelen. De fractievoorzitters hadden al veel eerder een brief gekregen van het CDA, maar de overige raadsleden hadden deze pas net ontvangen. Dit omdat het CDA dit onderwerp bij voorkeur in het presidium en niet in de raad wilde bespreken. Uiteraard was dit voor HBB onbespreekbaar. Zo’n gesprek dient men in de openbaarheid te voeren en niet achter gesloten deuren. Bij de aanvang was er hierdoor wat verwarring bij de raadsleden vanwege de verschillende data en varianten van de brief van het CDA, maar uiteindelijk kon men toch met het gesprek beginnen.

Volgens het CDA had het college onrechtmatig gehandeld, dit temeer omdat volgens het Van Dale van het CDA rechtmatig hetzelfde is als nou ja iets met billijkheid. Ook haalden ze de brief van Pels Rijcken aan om deze zogenaamde billijkheid te verdedigen. Hoewel het CDA natuurlijk wel weet dat rechtmatigheid gewoon een juridische term is die niks anders betekent dan: niet in strijd met de wet / overeenkomstig de wet, werd toch gekozen ze toch voor deze strategie.

Terecht merkte ons eigen raadslid Rik de Valk op dat er nota bene in het rapport van Pels Rijcken staat dat het college niet onbehoorlijk heeft gehandeld. Nergens gebruikt Pels Rijcken het woord onrechtmatig in haar brief. Die kwalificatie heeft het CDA zelf toegevoegd.

Wat HBB betreft is het een gemiste kans dat een partij die het zogenaamde fatsoen hoog in het vaandel heeft staan niet gewoon kan toegeven dat zij een fout hebben gemaakt. Dit temeer aangezien zij het hebben laten publiceren in de lokale krant. Zij hebben de goede naam van onze gemeente aangetast met hun ingezonden stuk, dat op zijn minst een rectificatie verdiende.

Het volgende agendapunt was het “verhogen investeringsbedrag vervangen damwand jachthaven Van Merlen”. Hier was ook al uitvoerig in de Cie middelen over gesproken, en uiteindelijk heeft de raad besloten een amendement van D66 toe te voegen, waarin gewaarborgd werd dat de wethouder gaat proberen deze kosten mee te nemen in de overwegingen bij het vaststellen van de nieuwe erfpachtcanon in 2020. De raad heeft dit amendement raadsbreed ondertekend

Ook kwam het asbest verhaal (Nota bodembeheer regio IJmond voor het grondgebied van de gemeente Heemstede) aan bod. Uiteindelijk kwam de raad tot de conclusie dat er vanwege enige onduidelijkheden in het stuk  dit terugverwezen werd naar de commissie Middelen voor een zienswijze.