Commissie Middelen 3 april 2019

We trapten af met een belangrijk punt. De samenwerking met Bloemendaal, Voorafgaand hieraan hadden we van het college antwoord op de vragen uit de raad gekregen. We konden concluderen dat bijna de gehele raad niets ziet in verdere vervlechting. Alleen D66 was hier wat onduidelijk over. Ook vond de meerderheid van de raad dat er best een aantal onderdelen ontvlochten zouden kunnen worden. D66 en GroenLinks waren hier niet per se voorstander van, maar zij wilden wel graag ook met andere gemeenten samenwerken. Een antwoord op hoe dat zou moeten plaatsvinden met de huidige mate van vervlechting hebben bleef uit.

De burgemeester voerde een emotioneel en vurig betoog tegen ontvlechting. Helaas kregen we in dat betoog weinig duidelijkheid over de voordelen van de huidige vervlechting. Het ging immers niet om de kosten maar om de kwaliteit en de vermindering van kwetsbaarheid. Die twee punten zijn nou eenmaal heel lastig meetbaar voor ons als raadsleden. Ondanks dat er geen kostenbesparingen zijn door de vervlechting zou het ontvlechten wel een hoop geld kosten. Nogal een vraagteken wat HBB betreft, het mes snijdt immers aan twee kanten. Voor wat HBB betreft zijn noch de voordelen noch de nadelen van vervlechting duidelijk naar voren gebracht. Meetbare informatie was er niet.

We zijn nu 43% vervlochten inclusief de Gemeenschappelijke Regelingen, en ondanks de belofte van een totale stop op de vervlechting is er in februari toch weer wat bijgekomen. HBB wil net als alle andere partijen een fusie voorkomen. Als er elke keer toch weer wat bijkomt, dan zijn we wat HBB betreft niet op de goede weg. HBB wil best de nuttige onderdelen behouden, maar voor onderdelen waar men incidenteel samenwerkt zoals de Boa’s, of voor onderdelen die toch echt in onze eigen gemeente gevestigd behoren te zijn zoals de financiële afdeling, zien wij liever een vrijblijvender vorm van samenwerking zoals met een Service Level Agreement (SLA).

Ons advies is dan ook, pas de overeenkomst met Bloemendaal aan, ontvlecht niet noodzakelijke, praktische en de financiële onderdelen. en sluit SLA’s af, zoek samenwerking met andere gemeenten en benut de kansen die we binnen de MRA krijgen.

Groot onderhoud  Provinciënlaan

Het plan is voorzien van een duidelijkere inrichting en bredere fietsstroken. Het nieuwe asfalt levert ook geluidreductie op en er wordt rekening gehouden met rolstoelgebruikers. HBB kan zich verder prima in deze plannen vinden.
Plan van aanpak Opstellen Evenementenbeleid

Er komt een toetsingskader voor de nieuwe evenementen. Voor sommige partijen was de identity matching wat onduidelijk. Uiteindelijk willen alle partijen een leuke feest/ evenementenweek. Wel zou HBB graag zien dat er vaart gezet wordt achter de moties. Verder wil HBB er voor waken dat we niet een overflow regio worden voor Amsterdam.