Commissie Ruimte 4 april 2019

Er was heel veel belangstelling voor deze commissie: er waren veel insprekers en er moesten zelfs stoelen worden bijgezet voor de grote hoeveelheid gasten.

Het eerste onderdeel op de agenda was Kennemerduin. Voor de liefhebbers onder de raadsleden was er voorafgaand al een informatieve ronde geweest met Elan wonen. Het plan van Elan wonen was in het kort, om eerst een nieuw verpleeghuis neer te zetten alvorens het oude te slopen en dit te combineren met zoveel mogelijk sociale woningbouw als mogelijk. De opzet van het procesvoorstel was om zonder een enkel kader een plan op te stellen met de bewoners, omwonenden en woningzoekenden. Nou ja het enige kader was de verplichting van rijkswege dat Elan wonen bijna alleen maar sociale woningbouw mag toepassen. Strikt genomen betekent sociale woningbouw in de meeste gevallen de breedte en de hoogte in, met andere woorden, flats. HBB is geenszins tegen sociale woningbouw, dit met de voetnoot dat in Heemstede er misschien wel een groter tekort aan het middensegment is. HBB heeft het moeilijk met het ontbreken van kaders en vreest daarvoor problemen bij het verwachtingsmanagement. De raad wordt immers nu pas achteraf geïnformeerd. En wanneer het bouwvolume vergroot wordt tegen de wens van de raad in, zal de raad het plan tegenhouden, met alle teleurstelling van de initiatiefnemers van dien. HBB heeft samen met de VVD het advies meegegeven dat er in elk geval geen vergroting van het huidige bouwvolume mag plaatsvinden. Dit om het open en groene karakter te waarborgen.

Camplaan, Heemsteedse Dreef

Een mooi voorbeeld van een prima participatie. Samen met de omwonenden zijn er oplossingen zoals drempels, oversteekplaatsen en LED-verlichting voor de onveilige situatie bedacht. Grotere ingrepen en zaken met betrekking tot verkeersdrukte zullen in het verkeersplan worden meegenomen.

Proef met eenrichtingsverkeer Burgemeester van Lennepweg.

Enkele insprekers zagen weinig in dit idee: HBB deelt deze zorgen natuurlijk ook, doch veel andere oplossingen zijn helaas niet voorhanden. Daarbij is het slechts een proef. HBB vindt het dan ook een goed idee om in elk geval deze proef uit te voeren, dit mits de resultaten goed worden teruggekoppeld en besproken met de bewoners en de school. HBB is van mening dat er in elk geval een breed gedragen akkoord onder de bewoners en school moet zijn alvorens deze proef te laten overgaan in de definitieve situatie.

De Belvedère

De gemeente Heemstede heeft een edelmoedige schenking gekregen van de broer en zus Bids. HBB is hiervoor zeer dankbaar. Er waren wel wat kanttekeningen bij het plan. Zo vindt HBB dat er meer architecten gevraagd moeten worden middels een prijsvraag, en dat we deze architecten niet allemaal van te voren moeten betalen. De architect van het winnende ontwerp krijgt de opdracht. Zeker gezien het budget, de markt, de extreem moeilijke bouwlocatie is het wenselijk vooraf te besparen op de adviseurskosten. HBB zou ook graag zien dat de historische vereniging meer betrokken wordt bij dit plan.

Welstand

Omdat het al erg laat was, en er nog enkele onduidelijkheden waren hebben we besloten dit rechtstreeks in de raad te bespreken.