Commissie Samenleving 2 april 2019

We starten de commissievergadering met een rondgang door de Bronstee Mavo aan de Bronsteeweg. Dit om een beeld te krijgen van het pand dat in verband met het IHP waarschijnlijk een nieuwe bestemming krijgt en het nog niet duidelijk is of dit pand gesloopt wordt en er nieuwbouw wordt gepleegd of dat het pand gerenoveerd wordt.

Verder werd in de raadszaal de volgende punten besproken:

De gemeente Haarlem wil een onderzoek doen naar een participatiebedrijf in plaats van de verschillende regelingen voor de WsW, participatiewet, gemeenschappelijke regeling Paswerk, en de toekomst sociale werkvoorziening paswerk (omdat de oude regeling gaat verdwijnen). Zij waren hier vorig jaar zelf al een onderzoek voor gestart met een aantal uitgangspunten maar verzoeken nu ook alle omringende gemeenten die een deel van deze regelingen bij de gemeente Haarlem inkopen mee te denken. Het lijkt een beetje voorbarig om nu al met het tweede deel van dit onderzoek te beginnen nu de uitgangspunten die de gemeente Haarlem zelf had gesteld nog niet eens beantwoord zijn. Echter kost dit onderzoek ons niets en zou het onhandig zijn om niet deel te nemen. Het college zal eerst aan de gemeente Haarlem vragen of zij een antwoord hebben op de uitgangspunten die zij in het eerste onderzoek beantwoord wilden hebben en als deze er niet zijn, meer duidelijkheid te krijgen waarom er dan wel voor dit 2e onderzoek wordt gekozen.

Als 2e punt kwam het uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 2019 aan de orde. Na een discussie of alle vormen van re-integratie op de juiste wijze worden afgehandeld heeft iedereen ingestemd met het stuk.

Als 3e punt werd de eenmalige emancipatieprijs Heemstede besproken. Het CDA wilde weten waarom er geen man in de jury mocht plaatsnemen en waarom er geen man genomineerd kan worden. De meeste aanwezigen vonden het niet nodig om juist in het jaar dat 100 jaar vrouwen emancipatie wordt gevierd ook een man te nomineren en laat het aan de uitvoerende organisatie over om dit verhaal verder uit te werken.

M.b.t. het punt participatie vindt er op 8 april een vervolg plaats waarbij een 20-tal bewoners die zicht hebben aangemeld, ambtenaren en raadsleden met elkaar verder praten over dit onderwerp.