Raad op Zaterdag 25 mei

Afgelopen zaterdag 25 mei heb ik workshops gevolgd tijdens de Raad op Zaterdag, dat georganiseerd wordt door De vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging van Raadsleden.

Er waren 3 sessies van 3 workshops tegelijkertijd, dus ik moest een keuze maken. Ik heb gekozen voor de volgende workshops:

Monitor Sociaal Domein: hier werden de cijfers getoond die je kunt inzien bij de VNG over het sociaal domein en de manieren waarop je ze zelf kunt rangschikken om daar extra informatie uit te halen. Ze hadden een voorbeeld gemaakt waarbij ze de cijfers op een bepaalde manier hadden samengebracht met op de laatse bladzijde de totalen van 2018. Hier kunnen we de komende jaren fijn mee aan de slag. 

Informatievoorziening:  Aan de hand van een organisatieschema waarvan u hierboven een foto ziet, hebben we gepraat over hoe de raad haar informatie krijgt en hoe zij hiermee omgaat en nog meer met wie je daarbij allemaal te maken krijgt. Een heel overzichtelijke leuke manier van met elkaar over dit fenomeen te praten. Alle aanwezigen beaamden dat we erg betrokken moeten zijn bij ons werk, gezien de enorme hoeveelheid informatie we iedere dag weer tot ons nemen en verwerken.

Jeugdzorg: Dit waren toevallig twee mensen uit Haarlem die al jarenlang voor de jeugdzorg werken. Het is verontrustend om te zien dat er steeds vaker een beroep op jeugdzorg wordt gedaan en dat er nog steeds heel veel schrijnende gevallen zijn. De wachtlijsten worden momenteel zoveel mogelijk weggewerkt, maar het kost erg veel moeite om alles in goede banen te houden.

Al met al een hele goede dag waar ik met veel mensen heb mogen praten over ons raadswerk.