Commissie Middelen 16 oktober

Begroting, najaarsnota, 1e begrotingswijziging.

We zullen de onderdelen van de begroting na de behandeling er van voor u samenvatten, tijdens deze commissie werden de meeste onderdelen sowieso doorgeschoven naar de begrotingsraad.

Motie groene leges.

In deze motie was bedacht om mensen die particulier een nieuwbouwwoning willen bouwen vrij te stellen van leges mits zij de woning milieuvriendelijk zouden gaan bouwen. Wethouder Mulder raadde deze motie af, omdat ondanks het nobele streven er nagenoeg geen woningen gebouwd worden door particulieren en aan-, op-, of uitbouwen vallen niet onder deze regeling. Met andere woorden het resultaat zal zo minimaal zijn dat de kosten niet opwegen tegen de baten.

Rondvraag en APV vuurwerk.

Nadat de vuurwerkdiscussie enkele weken geleden al had plaatsgevonden in de commissie samenleving, vond de heer de Zeeuw het een goed idee om er maar weer eens over te beginnen. Een bekend politieke influencer was een petitie gestart waarin hij suggereert dat een 35 jaar oude wet het vuurwerk per definitie verbiedt. Klaas Kremer was op zijn zachts gezegd niet gecharmeerd. Als men uit eigenbelang iets wil verbieden en dan op zoek gaat naar mazen in de wet, dan is dat niet solidair naar de tegenstanders van zo’n verbod. Wil je vuurwerk verbieden dan doe je dat op democratische wijze, zorg voor een meerderheid in de raad. Niet via loopholes in bestaande wetten. Ook zou je tegenstanders van een verbod tegemoet kunnen komen waardoor men met elkaar het gesprek kan aangaan. Zo werkt het in een democratie.