Commissie ruimte van 13 juni 2019

Jaap Verschoor stopt als voorzitter van de historische vereniging.

Voor de laatste keer kwam hij inspreken, de inmiddels oud voorzitter van onze historische vereniging. We gaan zijn passie, nuchterheid en zeker zijn persoon missen in de raad. Heel veel goede ideeën kwamen van zijn vereniging en zijn hand. Jaap kennende blijft hij nauw betrokken bij de vereniging, maar het inspreken laat hij over aan zijn opvolger de heer Ronald Huigen Wij wensen hem dan ook veel geluk en wijsheid toe!

De Hartekamp:

Met maar liefst 1500 pagina’s aan leesvoer werden de raadsleden prettig verrast. Na enige navraag werd al snel duidelijk wat er van ons gevraagd werd en welke documenten we hiervoor ter hand moesten nemen.

Het ging vooral om de compleetheid van de deskresearch. Raad breed vond men dit een prettig leesbaar en compleet document.

Volgens het CDA is in het beginsel niet te bepalen of iets compleet is. Voorbeelden met broedende roze tortelvliegers werden hierin niet geschuwd. Gelukkig kon men zich er uiteindelijk wel bij neerleggen en werd dit een hamerpunt.

Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2020 mobiliteitsfonds Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Met veel enthousiasme werd er door wethouder Mulder geantwoord op de raadsvragen. Ze was duidelijk erg te spreken over de samenwerking. Uiteraard is het vanzelfsprekend dat de wethouders vol overgave hun werk doen, maar het is voor ons als raadsleden ook erg leuk als zich dat op zo’n leuke manier uit. Op een gegeven moment moest de voorzitter haar zelfs vragen om het wat korter te houden. Het was een goed begin van de commissie.

HBB is akkoord gegaan met het stuk, maar had wel enkele adviezen om aan de wethouder mee te geven.

De lobbyisten (een PA adviseur en een programmamanager) zijn heel erg duur, dus wij verwachten daar ook wel een behoorlijke meerwaarde van. We hebben de wethouder gevraagd dit te monitoren. Wij willen dat deze persoon de wensen van onze regio uitdraagt naar de MRA, in plaats van andersom. Verder wil HBB graag zo veel mogelijk concrete en tastbare stappen zien. Niet alleen maar lobbywerk maar echte fietspaden, rotondes, wegen, alles om de verkeersproblematiek van Heemstede het hoofd te bieden. Zaken waar onze inwoners iets aan hebben.

Onze enthousiaste wethouder beloofde ons rekening te houden met onze wensen. Wij hebben er alle vertrouwen in.

Beleidsanalyse Omgevingsvisie fase 1

Een enorme omschakeling die Heemstede te wachten staat. Het college wil de raad zo veel mogelijk in dit proces betrekken en deze analyse is daar een onderdeel van.

De gehele raad vond het een prima document, goed overzichtelijk, prettig leesbaar en duidelijk waar we naar toe gaan. Het CDA had wel liever gezien dat het digipanel geraadpleegd was, in plaats van de mensen op straat aan te spreken. De rest van de raad haalde haar schouders op en vond de straatinterviews een prima optie, zeker aangezien het digipanel in latere stadia op dit onderwerp alsnog zal worden ingezet.

Wij vonden het ook erg prettig te kunnen concluderen dat het aantal huishoudens tot 2040 slechts met 600 zal stijgen. Een eenvoudige rekensom leert ons dat er in de komende 20 jaar nog maar 200-300 extra woningen gebouwd hoeven te worden. Het stuk maakt ook duidelijk dat er gewoonweg weinig ruimte is voor nieuwbouw. Het lijkt ons verstandig dit expliciet te borgen in de volgende versie.

Het college kijkt naar onze mening maar ook goed naar de ontwikkelingen buiten onze gemeente grens, en anticipeert keurig op de te verwachten ontwikkelingen. Wel wil HBB dat de gemeente de touwtjes sterk in eigen handen houdt, overleg met bijvoorbeeld de MRA is prima, maar wij bepalen en de MRA is er voor ons, niet andersom.

Het college heeft onze zorgen en tips uiteraard ter harte genomen.