Vergadering Gemeenteraad van 31 oktober 2019

Vragenuur

Enkele ongeruste omwonenden van Kennemerduin hadden zich gemeld bij de VVD. Volgens de bewoners wordt door Elan wonen in de meedenkgroep ruim afgeweken van de door de raad meegegeven kaders. Er is onder andere sprake van zeer hoge woontorens, een verdubbeling van het bouwvolume en zelfs een parkeergarage.

De twee belangrijkste van deze mede met het oog op het verwachtingenmanagement meegegeven kaders waren “rood voor rood” (dat wil zeggen geen vergroting van het bouwvolume) en niet bouwen in het groen.

Apart dat Elan aan deze kaders voorbij schijnt te gaan die, zoals gezegd, juist zijn vooraf ingesteld teneinde geen onhaalbare verwachtingen te wekken.

Wethouder van der Have heeft de raad klip en klaar aangegeven dat zij, meerdere malen, Elan wonen op deze kaders heeft gewezen en dat zal blijven doen. De juiste conclusie van Rik de Valk (HBB) was dan ook dat op dit moment Elan wonen de gemeenteraad van Heemstede blijkbaar niet serieus neemt. Wij hebben uiteraard alle vertrouwen dat wethouder van der Have dit gaat bespreken met Elan zodat men bij het vervolgtraject wel binnen de gestelde kaders blijft.

Bijdrage mobiliteitsfonds structureel maatregelenpakket spoorverbetering Haarlem – Zandvoort

Waar ging het ook al weer over: de treinverbinding Haarlem Zandvoort optimaliseren. Goed voor de regio en heel prettig voor de komende Formule 1.

In overleg met de raad is onze wethouder Mulder op pad gegaan om zoveel mogelijk wensen van de raad inzake het verkeer binnen te halen voor Heemstede. Dit heeft zij zeer voortvarend gedaan en vlak voor de commissievergadering Middelen werd een brief van de stuurgroep Regionale Bereikbaarheid Zuid Kennemerland ontvangen waarin al onze wensen (bereikbaarheid, behoud intercitystatus station Heemstede Aerdenhout, etc.) niet alleen naar voren kwamen maar ook een toezegging werd gedaan dat deze wensen in het jaarplan 2021 opgenomen zouden worden.

Als gezegd tijdens de commissie, een hele knappe prestatie van de wethouder. Tijdens de raad werd ook nog eens duidelijk dat deze brief als bindend gezien kan worden. Toch wilde de raad graag de brief toegevoegd aan het besluit zien. Hiervoor is een amendement opgesteld dat raadsbreed is aangenomen.

 

Motie samenspraak

Iets waar HBB al jaren voor strijdt was op de agenda gezet middels een motie. Het werd een prettig gesprek tussen de raadsleden, waar goede ideeën ter tafel kwamen.

Uiteindelijk kon het idee om samenspraak toe te passen bij B-stukken op steun rekenen. Klaas Kremer (HBB) voegde hieraan toe dat bij B-stukken je hoe dan ook de mening van onze inwoners kan meegeven, zelfs al is de raad het er niet mee eens. Een hele mooie uitbreiding van de democratie.

HBB is geen voorstander van voorselectie voor wat betreft de te agenderen onderdelen: anders creëer je samenspraak wanneer het de raad uitkomt. Dat kan niet de bedoeling zijn, daar was iedereen het wel mee eens. Het is ook weer ondoenlijk om alles voor samenspraak te agenderen. Men kan derhalve denken aan een enkele commissie zoals samenleving. Of elke maand een andere commissie. Wordt vervolgd!

De rondvraag: Glasvezel

Enkele inwoners hebben zich bij HBB gemeld met de vraag hoe het toch staat met het glasvezelnetwerk in Heemstede, het stond een tijd geleden wel op de agenda, maar de laatste tijd is er weinig nieuws vernomen. Peter Keyser vroeg aan wethouder van der Have of zij ons op de hoogte kon stellen van de voortgang van het proces. Wethouder van der Have heeft toegezegd ons hierover te informeren.