Begrotingsraad 8 november 2019

De Begrotingsraad, dit jaar voor het eerst in een nieuw jasje. We hebben eerder dit jaar zeer uitgebreid de kadernota besproken. Hierin werden alle gemeentelijke financiële zaken vooraf uitgebreid behandeld. Tevens werden de algemene beschouwingen gehouden. Tevens werden de algemene beschouwingen gehouden.betreft is dit een prettige manier van werken met name omdat er tijdens de kader nota dan nog goed bij te sturen is. Dat komt de begroting en alle partijen ten goede.

Op het moment van de kadernota bleek dat de begroting niet erg overhield. Dit kwam met name door de lagere ingeschatte landelijke toelage voor de gemeente (het gemeentefonds). Ons college heeft meteen goed ingegrepen door met een stofkam door alle financiën te gaan. Dat alleen was helaas niet afdoende, er was zelfs sprake van een stijging van de OZB, iets waar HBB een groot tegenstander van is. Nu de definitieve cijfers bekend zijn bleek alles nogal mee te vallen, sterker nog we houden zelfs geld over.
HBB is dan ook zeer verheugd dat de stijging van de OZB van de baan is. Wij zijn en blijven van mening dat de OZB alleen in uiterste noodgevallen mag worden verhoogd. Zo staat het ook in ons College akkoord.

Er was ook nog enige discussie over de budgettering van het afval. Aangezien het nog niet helemaal zeker is hoe we onze hoeveelheid afval gaan verlagen is HBB van mening dat het wat prematuur is om dit al wel expliciet te benoemen in de begroting.
Ook werden er diverse moties en amendementen ingediend. De PvdA kwam met een motie om jongeren meer te betrekken bij de politiek en deze werd unaniem aangenomen.

Ook was er een motie om de externe inhuur beter in kaart te brengen, deze kon ook op onze steun rekenen en werd ook aangenomen. Externe inhuur is soms noodzakelijk, maar naar verhouding ook erg duur dus het kan zeker geen kwaad om dit goed te monitoren.
HBB kwam met een motie voor een kunstijsbaan in Heemstede. Gezellig samenzijn onder het genot van koek en zopie, wie wil dat nou niet? Deze ijskoude, maar van binnen verwarmende motie werd natuurlijk aangenomen.
De sluitende (!) begroting werd uiteindelijk unaniem door de gehele raad aangenomen. En zo hoort het eigenlijk ook. Vooral de complimenten naar het college dat zij in roerige tijden van onder andere financiële onzekerheden toch alle partijen heeft kunnen bedienen en dat iedereen zich kon vinden in de begroting!