Commissie Middelen 14 november 2019

We begonnen met een tweetal insprekers
Beide personen vonden dat het college en de raad te weinig actie ondernamen in de energietransitie. Nu is het natuurlijk fijn dat er betrokken inwoners zijn die graag willen meedenken, maar zij zijn niet overal bij. Wij raadsleden en het college besteden veel tijd aan deze transitie en wij nemen deze taak zeer serieus.
De tweede inspreker (nota bene een persoon die op de kieslijst van de VVD stond) maakte het wel erg bont zodat we genoodzaakt waren hier iets van te zeggen. Constructieve kritiek is prima, maar zonder hier al te veel woorden aan vuil te maken kunnen we stellen dat dit veel te ver ging. Wij beraden ons nog hoe hiermee om te gaan. Het is een kwestie die in feite die het functioneren van de hele raad aangaat.

Archiefverordening Heemstede 2020 Advies aan Raad (A-stuk)
Een standaard stuk dat de goedkeuring van de raad behoeft, maar wel een met een leuke kanttekening. Er wordt nu ook ruimte gemaakt voor archieven van bewoners, mits zij natuurlijk van meerwaarde voor de gemeente zijn. De commissie heeft hiervan een hamerstuk gemaakt.

Motie ‘Leges lonen’ Zienswijze commissie (B-stuk)
Naar aanleiding van de motie ‘Leges lonen’ wordt voorgesteld de leges voor de activiteit bouwen te verhogen van 2,7% van de bouwsom naar 2,9% van de bouwsom. HBB vroeg zich af waarom we dit niet naar het landelijk gemiddelde van 3,2% konden optrekken. De wethouder wil voorkomen dat inwoners met een relatief kleine verbouwing relatief veel geld kwijt zijn aan leges. Deze eerste stijging komt zoveel mogelijk aan de wens tegemoet om de leges kostendekkend te krijgen. En over een relatief korte tijd gaat alles natuurlijk weer op de schop vanwege de omgevingswet.

Lantaarnpaal als laadpaal Zienswijze commissie (B-stuk)
Het college heeft dit uitgebreid onderzocht, en het is praktisch en economisch een onhaalbaar plan. Wel zegt het college toe alle ontwikkelingen in de gaten te houden alsmede de behoefte aan laadpalen te blijven monitoren.