Commissie Ruimte 15 november 2019

Instemmen met procesaanpak: werkzaamheden in/rond Heemsteedse Dreef Zienswijze commissie (B-stuk)
We trapten af met een inwoner die graag zag dat het project riolering, VRI en asfaltering Heemsteedse dreef Wagenaarlaan- Wipperplein wordt uitgebreid met het stuk Wagenaarlaan- Julianaplein voor het asfalteren met fluisterasfalt: dit natuurlijk vanwege de geluidsoverlast. Volgens de wethouder is dit stuk asfalt kortgeleden getoetst en is het nog niet toe aan vervanging. HBB heeft gevraagd aan de wethouder om contact op te nemen met deze bewoners, en samen met hen te zoeken naar eventuele oplossingen. De wethouder heeft gezegd graag in gesprek te gaan met deze inwoners.
Ontwikkeling Haven van Heemstede, vaststelling definitief ontwerp Advies aan Raad (A-stuk)
Er is een financieel tekort ontstaan door de huidige gespannen markt op de bouw en infrawereld, waardoor de ontwikkeling van de haven iets duurder uitvalt. Dit is allemaal keurig uitgelegd door de wethouder. De wensen van de commissie waren goed in het stuk verwerkt. Al moet gezegd worden dat het grootste compliment moet uitgaan naar het Havenlab. De commissie oordeelde natuurlijk ook dat dit een hamerstuk moest worden. Het is een prachtig ontwerp, met ruimte voor boten en horeca, bijvoorbeeld foodtrucks.

Ontwikkelperspectief Binnenduinrand Advies aan Raad (A-stuk)
Het leest als een bijzonder nobel en welwillend stuk, maar zoals Rik de Valk (HBB) zich afvroeg, waar hebben we de MRA dan precies voor? Is dit niet juist een item dat de MRA zou moeten behandelen. En moeten we niet waken voor weer een extra bestuurslaag. Dit item werd gezien de vele openstaande vragen en overwegingen een bespreekstuk in de raad. We moeten er nog maar eens goed over nadenken.

Aanpassing ‘Nota bodembeheer regio IJmond’ voor het grondgebied van gemeente Heemstede Advies aan Raad (A-stuk)
Er was enige onduidelijkheid ontstaan over wat we nu precies zouden gaan beschouwen als gevoelige plaatsen (een locatie waarin de 0 norm voor de aanwezigheid van asbest van toepassing is). Het stuk leek alleen te gaan over wandelpaden in de natuurgebieden. Maar de wethouder legde uit dat dit alleen maar een voorbeeld was. De raad besloot Heemstede weer een stukje asbestveiliger te maken en beoordeelde dit als een hamerstuk.
Concept procesvoorstel ontwikkeling locatie Glipperweg/De Nachtegaal (voormalige timmerwerkplaats) Zienswijze commissie (B-stuk)
Een mooi plan met kleinschalige woningbouw en een leuk hofje dat prima past in de omgeving. Het monument op Glipperweg 72 wordt met zoveel mogelijk bestaande materialen herbouwd. De gehele commissie was het erover eens. Een mooi plan, ga zo door!

Wat verder ter tafel kwam..
Onze waarde collega Rik de Valk tezamen heeft, net als meerdere commissieleden, van vele inwoners te horen gekregen dat de ontwerpen van de Belvedère op Groenendaal echt heel erg lelijk gevonden worden. Wij vroegen ons dan ook af of we het winnende ontwerp het niet kunnen laten opnemen tegen een het origineel. Gelet op de procesafspraak met een afgesproken participatietraject wordt dat wel lastig, zo gaf de wethouder aan.
De autoloze zondag is gelukkig van de baan, in plaats van heel het dorp op slot te gooien gaan we op zoek naar een enkele straat om daar festiviteiten en eventueel een zeepkistenrace te houden.