Commissie Ruimte 16 januari 2020

Vrachtverkeer van Merlenlaan
Er waren een aantal insprekers die hun zorgen uitten over de overlast van het vrachtverkeer dat over de van Merlenlaan rijdt. Volgens de insprekers is deze sluiproute mede ontstaan door alle nieuwe rotondes in Hillegom, waardoor de voorheen doorgaande routes nu een vertraging opleveren. De cijfers van de meting zijn net binnen en worden meegenomen in de weging om iets aan deze situatie te doen. HBB heeft er op aangedrongen dit voortvarend en op korte termijn aan te pakken.

Aanvullende voorschriften parkeren.
Flink wat stukken voor ons raadsleden om doorheen te ploeteren, wat uiteindelijk leidde tot de conclusie van HBB “Er verandert niks”. Het was simpelweg nodig om wat zaken aan te passen omdat er wat regelgeving gewijzigd was. Ondanks al het fijne leeswerk werd dit dus een hamerstuk.

Ontwerp inrichtingsplan Slottuin II
Op zich een prima plan, waar het college keurig haar best heeft gedaan om aan alle verzoeken van omwonenden tegemoet te komen. En toch was er een inspreker die toch nog flink wat problemen aankaartte. Het parkeren was er niet beter op geworden, de bereikbaarheid van de parkeerplaatsen was op zijn zacht gezegd moeilijk. Er worden ondanks de rupsproblematiek toch eiken geplant en het geplande groen was ronduit lelijk. Gelukkig zijn deze problemen eenvoudig op te lossen en HBB heeft het college dan ook gevraagd om in samenspraak met de bewoners deze problemen aan te pakken.

Prestatieafspraken 2020
Tot onze verbazing was dit een C-stuk terwijl er toch wel en flink aantal belangrijke zaken in genoemd worden met betrekking tot de te plegen woningbouw. Het had er alle schijn van dat buiten de gevoerde discussie in de raad er toch weer gekeken zou gaan worden naar de mogelijkheid om meer woningen te bouwen dan wat Heemstede al doet. Heemstede houdt zich zonder extra inspanning al keurig aan het RAP* Sterker nog we bouwen nu al meer woningen. De wethouder stelde ons gerust dat het geenszins de bedoeling was om hier van af te wijken. Dit was goed om te horen, en we hebben met klem verzocht om dergelijke precaire zaken in het vervolg als B-stuk te agenderen.
*(Regionale afspraken voor de regio Zuid Kennemerland/IJmond in het kader van de Provinciale Ruimtelijke Verordening)

Het werd net als de commissie middelen een lange vergadering die tot bijna 12 uur duurde.