Commissie Middelen 12 februari 2020

Normenkader 2019 controle op de jaarrekening
Een prima stuk. Er was niks op aan te merken. De gehele raad kon zich er in vinden en dit werd een hamerstuk.

Concept nota duurzaam Heemstede 2020-2024
Er waren veel vragen over dit onderwerp. Dit kwam natuurlijk omdat het een zeer alomvattend stuk is en dan is vaak de interpretatie per partij verschillend. Gelukkig gaf onze wethouder duidelijke antwoorden. In dit verslag beperk ik me dan ook tot de voor ons belangrijke punten. Wij hebben onze twijfels over de terugverdien periode bij de verduurzaming van de eigen woning. Men spreekt over een terugverdientijd van 3- 7 jaar. Wij vrezen dat gezien de huidige bebouwing bestaat uit veel mooie, markante maar ook oude woningen deze 3-7 jaar zeer ambitieus zijn. Een eenvoudige rekensessie leidde tot 15 jaar voor een gemiddelde jaren 30 woning. Wie weet dat door toekomstige innovatie deze tijd verkort kan worden. We zullen het zien. Onze eigen Peter Keijser maakte ook gebruik van de gelegenheid om het snel laadstation voor elektrische auto’s op de agenda te zetten. Er komen steeds meer elektrische auto’s en hoe prettig zou het zijn dat men net als bij een benzine auto even naar het station kan rijden en zijn auto op te laden. Bij de klassieke laadstations, laat men vaak de auto staan ook al is deze helemaal opgeladen. Op andere momenten zijn deze plaatsen juist weer vaak ongebruikt wat ook leidt tot ergernis. En wanneer men auto’s centraal snel kan opladen, zullen ook de struikel snoeren en matjes op de stoepen gaan verdwijnen. Verder zou HBB graag een versnelling zien in het aanpassen van de straatverlichting naar LED armaturen. Dit is milieuwinst, maar ook zeker winst op de energie rekening. Een ander voordeel is dat LED lampen een zeer lange levensduur hebben.

Evenementenbeleid en de motie evenementenweek (ofwel de Heemsteedse feestweek)
Volgens het college is gebleken dat er bij de inwoners nou niet direct een behoefte is aan een feest- of evenementenweek. Echter dit betrof een zeer minimaal onderzoek waarbij slechts een handjevol inwoners geraadpleegd is. Het college gaf dit ook ruimhartig toe. Een ander probleem is dat het lastig is om een organisator te vinden voor deze week. Klaas Kremer stelde voor om eventueel enkele evenementen naar elkaar toe te schuiven en te kijken of de organisatoren dan samen kunnen komen tot een dergelijke week. Ook was het voorstel van HBB om bewoners iets meer proactief te betrekken. Weten zij immers hoe laagdrempelig het is om een evenement te organiseren in onze gemeente? Het college zegde toe om bezig te blijven kijken naar eventuele mogelijkheden voor deze feestweek.