Commissie Ruimte 13 februari 2020

Bereikbaarheidsvisie Zuid Kennemerland
Bereikbaarheid, verkeer en knelpunten: een terugkerend pijnpunt in Heemstede. Voor ons lag een visie voor 4 gemeenten: Heemstede, Bloemendaal, Haarlem en Zandvoort. Omdat het een visie was waren er weinig concrete oplossingen. Op zich zag het stuk er best goed uit, al was wat HBB betreft de auto wel ondergesneeuwd ten opzichte van alle fiets, wandel en OV oplossingen. Natuurlijk zijn die ook erg belangrijk, maar op dit moment is het grootste probleem toch echt het wegverkeer. Ook was het jammer dat de ANWB niet geraadpleegd is, een autoriteit op mobiliteit zeker voor wat betreft de auto en de fiets. Ons raadslid Rick de Valk vond ook dat de belofte dat Heemstede haar intercity station zou behouden er niet duidelijk in terugkwam. Klaas Kremer (HBB) constateerde dat het wel jammer was dat de raad niet haar mening vooraf kon geven op dit stuk. Het had een hoop ruis voorkomen en het is jammer dat de discussie nu voornamelijk over de ruis ging en niet over het stuk. Gelukkig mogen wij alsnog onze wensen doorgeven en kan wethouder Mulder daarmee aan de slag.

Herijking procesvoorstel Havenkwartier.
De ontwikkelaar vond de door de raad gestelde kaders te streng, en vroeg om een verruiming hiervan. Hij wil graag meer de hoogte in en meer verkeersbewegingen toestaan. HBB is van mening dat er een prima plan binnen de gestelde kaders te maken is en is van mening dat we hier niet van af moeten wijken. HBB is geen tegenstander van het plan op zich, maar dan wel rood voor rood (wat betekent dat het bouwvolume niet groter mag zijn dan wat er nu staat). Niet de hoogte in vanwege het behoud van het dorpse karakter. En als laatste zeker niet meer verkeersdruk op de toch al drukke wegen die we hebben. De gehele raad vond uiteindelijk dat we de gestelde kaders moesten handhaven.