Commissie Ruimte 10-9-2020

Verzoek opheffen geheimhouding Manpadslaangebied

Natuurlijk moet men de financiële belangen van de gemeente niet schaden in een onderhandeling met de projectontwikkelaar. Voorlopig is dit besluit uitgesteld.

De commissie stelt het commissiebesluit over het verzoek tot opheffen van de door de commissie Ruimte opgelegde geheimhouding op de informatie dossier Manpadslaangebied uit tot de commissie Ruimte van oktober

 

Verzoek opheffen opgelegde geheimhouding grens bebouwde kom

Aangezien er een actieve rechtszaak gaande is en de gemeente in gesprek is met de provincie was het logisch de geheimhouding in stand te houden tot in elk geval na dit gesprek.

 

Motie it giet oan

De HBB motie voor een ijsbaan is keurig opgepakt door de gemeente. Deze zal de initiatiefnemer ondersteunen in zijn plan. Een kleine kanttekening is wel dat tijdens deze corona crises de kans dat een initiatiefnemer zich meld een stuk kleiner is.