Commissie Ruimte 22 oktober 2020

Manpadslaangebied geheimhouding  

Er rust geheimhouding op enkele stukken van dit dossier, louter om de onderhandelingspositie van de gemeente niet te verslechteren. Aangezien we dat niet moeten willen zijn wij voorlopig nog voor geheimhouding.

Manpadslaangebied gesprekken met de ontwikkelaar 

Afgelopen jaar zijn er verkennende gesprekken gevoerd met de bij het Manpadslaangebied betrokken ontwikkelaars. De ontwikkelaars hebben een nieuwe visie voor het gebied ingediend. Deze visie van Delva is in de basis wat HBB betreft een prima startpunt, echter heeft HBB wel grote bezwaren bij de enorme hoeveelheid woningen. Ook wil HBB een ontsluiting van de Herenweg om de Manpadslaan, haar historische karakter en haar bewoners te ontzien. HBB staat voor zoveel mogelijk groen en zo min mogelijk woningen en de daaraan verbonden verkeersbewegingen. HBB hoopt dat nu eindelijk na 20 jaar stappen worden gezet om iets moois met dit prachtige gebied te doen.

Uitvoering motie participatiekaders Spaarne gasthuis   

De voorzitter heeft de inspreker het woord gegeven omdat deze al lange tijd zat te wachten, en hierna de vergadering geschorst tot maandag 25-10. Hierover meer in het volgende verslag.