Commissie Middelen 2-12-2020

1 A: Wijziging plaatselijke verordening

Het eerste wat in het oog sprong was het verbod op carbid schieten. We doen dit jaar geen vuurwerk om de zorg te ontlasten in de corona tijd, dat is natuurlijk logisch en heel erg prima, maar nu is de gemeente blijkbaar bang dat onze inwoners massaal gaan carbid schieten (landelijk +- 30 ongelukken per jaar). Aangezien er niemand in Heemstede met carbid schiet doet deze volstrekt overbodige wet gelukkig ook niemand kwaad. Onze eigen Lenny Jagtenberg wees op enkele taalkundige slordigheden, en het college beloofde deze aan te passen. Klaas Kremer vroeg zich af of de burgemeester niet te veel bevoegdheden kreeg ten opzichte van met name onze ondernemers. Onze burgemeester begreep onze zorgen en informeert hieromtrent jaarlijks de raad via het jaarverslag van de politie over de inzet van nieuwe bevoegdheden m.b.t. ondermijning. Saillant detail was dat de ondernemers partij VVD vond dat het wel goed zat met de rechten van de ondernemers, want het ging toch om het vangen van boeven. Het werd uiteindelijk een hamerpunt.

 

2: A: Vaststellen belastingverordeningen

De goedgekeurde begroting moet natuurlijk worden verwerkt in de belastingverordening, dit is keurig gebeurd. Klaas Kremer merkte natuurlijk nog even op dat dankzij HBB de hondenbelasting nu volledig geschrapt is. Ook dit werd een hamerpunt.

 

3: B: Concept visie weekmarkt

Een visie voor de toekomstbestendigheid van de weekmarkt, een prima zaak om eens tegen het licht te houden. Worden alle betrokkenen wel goed gehoord? Hoe pakken we de parkeerproblematiek aan? Heel verstandig dat we dit doen aldus Klaas Kremer, maar het college wil wel heel erg veel. Het is fijn dat het college ambitieus is maar er is maar een budget van 5.000,-. Het is volgens HBB verstandig om dit goed te monitoren zodat de kosten niet uit de hand lopen.