Commissie Ruimte 3-12-2020

B: Groot onderhoud Heemsteedse dreef

Veel commotie op dit onderwerp. De kern van het probleem is dat de bewoners graag stil asfalt willen, maar dat dat helaas niet haalbaar is op korte stukken, kruispunten en in het algemeen plekken met wringend verkeer. Er ontstaat dan onder andere rimpelvorming en daardoor een kortere onderhoud cyclus en erger, juist meer geluid. Gelukkig was daar wethouder van der Have die met de oplossing kwam, een nieuw soort asfalt, tot nu toe alleen toegepast in Gelderland. Deze zogenaamde Gelderse variant is veel geschikter dan de tot nu toe gebruikte varianten, en is ook nog eens geluiddempend. De hele raad kon zich achter het  plan om op grote delen dit asfalt toe te passen scharen. Het CDA wilde het besluit nog uitstellen omdat zij het plan liever eerst op papier zagen, maar HBB vond het van groot belang dat de inwoners wisten waar ze aan toe waren. Uiteindelijk ging het CDA hier ook mee akkoord.

 

B: Actieplan geluid

In het kader van de wet Milieubeheer zijn in 2017 de geluidsbelastingkaarten Heemstede 2016 vastgesteld. Deze vormen de basis voor het ontwerp Actieplan Geluid 2018–2023. Het actieplan geluid is eerder ter sprake geweest. Destijds wees een zeer kundige inspreker op enkele omissies en ook de commissie had nog wat vragen en opmerkingen. Deze zijn keurig afgehandeld/verwerkt en de gehele commissie was nu tevreden.

 

B: Prestatieafspraken 2021 volkshuisvesting

De gemeente gaat in overleg met de woningbouwverenigingen (Elan wonen & Pre wonen) kijken hoe we het beste om moeten gaan met de woningvoorraad. Op zich een prima stuk, waar nog wel enkele wijzigingen niet waren doorgevoerd waaronder de inspanning voor extra woningen terwijl we alle doelstellingen al gehaald hadden. Complimenten voor dit college nu we ruim de aantallen gewenst door het RAP hebben gehaald! Wat HBB betreft houden we Heemstede zo groen mogelijk. De voorkeur is alleen bouwen op plekken waar al bebouwing staat tenzij het echt niet anders kan.