Commissie Samenleving 1 december 2020

Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 Samen tegen schulden

Schulden geven niet alleen persoonlijk leed, maar zijn voor de hele samenleving een probleem. De gemeente wil daarom dat zoveel mogelijk inwoners met geldzorgen bekend zijn met ondersteuning en zo vroegtijdig, goed en snel mogelijk worden geholpen. Dit gebeurt in samenwerking met een aantal instanties en liefst met zoveel mogelijk mensen die erbij betrokken kunnen worden om zo snel en zo goed mogelijk mensen van hun schulden af te helpen. Het is een goed geschreven stuk en het gaat daarom door als hamerstuk naar de Raad.

Regiovisie VERBINDEN-EN-VERSTERKEN in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Een heel belangrijk onderwerp dat ook een goede begeleiding behoeft. Regionaal is dit goed opgepakt en ook achter dit beleid kunnen wij ons volledig scharen. Ook dit stuk gaat als hamerpunt naar de raad.

Uitwerking participatiebeleid proceskader voor complexe opgaven waarover college- en of raadbesluit

Iedereen kon zich in dit stuk vinden en was blij dat er nu een mooie website komt waar alle bewoners van Heemstede kunnen lezen welke manieren van participatie mogelijk zijn en hoe wij hen daarbij kunnen helpen.

Haalbaarheidsonderzoek Motie Plaats voor buitenplaatsen op de Werelderfgoedlijst

Helaas is het niet mogelijk om onze mooie buitenplaatsen op de werelderfgoedlijst te plaatsen. Het is in ieder geval goed dat we hebben geprobeerd om dit voor elkaar te krijgen.