HBB in de media

De media geven u inzicht in de politieke besluitvorming en houden ons scherp om te reflecteren op ons eigen handelen. In het Haarlems Dagblad en onze lokale kranten de Heemsteder en de Heemsteedse Courant kunt u lezen over de besluitvorming in Heemstede, de komende verkiezingen en over andere gebeurtenissen in en rondom de Heemsteedse politiek. De berichten over HBB vindt u hieronder.

 

HBB Heemsteder

Rembrandt HD 16 3 2018 webHBB Courant

HD 14 3 18HBB Heemsteder zin in

HBB Nieuwsblad

Heemsteder 1 2 18