Fietsverbinding en bereikbaarheid

Heemsteeds Burger Belang Gemeenteraad Heemstede

Graag houden we u op de hoogte van de gang van zaken in de gemeenteraad Heemstede. Hier leest u het verslag van HBB van de commissie Ruimte in januari 2021

Verbeteren fietsverbinding Cruquiusweg
De commissie startte de avond met dit punt op de agenda, omdat er enkele insprekers zich gemeld hadden. Toen we de stukken doornamen als fractie zagen we een complex vraagstuk met veel varianten. Het doel was en is het verbeteren van de fietsverbindingen. Een nobel streven wat ons betreft, te meer aangezien het voor een groot deel ook nog eens gesubsidieerd wordt. Ook was er in de stukken duidelijk geluisterd naar de inwoners en zijn er diverse zaken op voorhand al aangepast.

De insprekers hadden echter zeer goede argumenten om bepaalde zaken toch anders te doen. De eerste inspreker vroeg zich af wat de toegevoegde waarde van een fietsstraat op de Cruquiusweg vanaf de Javalaan richting Hoofdorp was. Het is een rustige weg met verkeersdrempels waar je prima kunt fietsen zonder hinder te ondervinden van auto’s. Het enige argument dat overblijft is dat het fietsen op asfalt iets prettiger is dan op klinkers. Wat HBB betreft is dit niet genoeg om zo’n ingrijpende verandering te kunnen doen. Veiligheid is het belangrijkste argument en dat is op deze plek niet aan de orde.

Inspreker twee had het over het stukje Cruquiusweg aan de andere kant van de Javalaan tot aan de benzine pomp. Deze inspreker vroeg zich af waarom er geen eenrichting verkeer voor auto’s kon komen. Ook een prima argument wat HBB betreft, je kan er nagenoeg niet passeren, laat staan als er ook nog eens fietsers van twee kanten op je af kwamen.

Ondanks dat het een keurig rapport was en is baarden deze twee insprekers ons toch zorgen. Zouden er meer steekhoudende argumenten zijn om toch het plan een beetje beter en wenselijker te maken voor onze inwoners. Wij hebben dit dan ook als zienswijze aan de wethouder meegegeven. Kijk goed naar deze twee zaken en loop het hele plan nog een kritisch door om zeker te zijn dat we een plan hebben dat zo optimaal mogelijk en wat het prettigst is voor onze inwoners.

Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland
Hier is in het verleden al uitgebreid over gesproken en de raad heeft destijds haar bevindingen meegegeven aan de wethouder. Onder andere ging het om een betere doorstroming van het verkeer, minder knelpunten en behoud van de intercity status van het station Heemstede-Aerdenhout.

We krijgen als raad het gevoel dat er met onze inbreng niet veel gedaan wordt en we zoeken nu een manier om de wethouder opnieuw met een motie of een andere wijze te steunen zodat zij nogmaals de ernst van onze standpunten kan overbrengen.

Aanhouden huidige samenstelling van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit tot het inwerking treden van de Omgevingswet.

De personen in deze adviescommissie worden om de 3 jaar benoemd. Deze termijn is bijna verstreken, maar deze samenstelling vervalt sowieso over 1 jaar vanwege de omgevingswet. Het plan is dus om deze mensen tot deze commissie vervalt te laten zitten. Dit betekent ook dat we geen mensen hoeven te vinden die dit een half jaar of een jaar gaan doen. Niet meer dan logisch vond de gehele raad en het werd een hamerstuk.