Waarom lid worden?

word lid van HBB

Zonder leden, geen HBB. U steunt ons door lid te worden. Zo kunnen we uw belangen nog beter vertegenwoordigen. De fractie vraagt dikwijls om advies van haar achterban en wordt ook vaak door haar achterban op zaken geattendeerd. U kunt zelf bepalen wat u wilt doen, wilt u actief meepraten, meedenken etc: u bent van harte welkom. Willt u ons graag alleen steunen, maar blijft u liever in de luwte, ook goed!

Voor uw lidmaatschap vragen we een kleine bijdrage van 25 euro per jaar, zo is het lidmaatschap voor iedereen bereikbaar. Met uw bijdrage kunnen we de website in stand houden, ledenvergaderingen organiseren en de verkiezingen financieren (posters, advertenties, diverse drukwerken). HBB ontvangt verder geen uitkeringen of bijdragen vanuit het rijk of de gemeente, dus we moeten het echt van onze leden hebben.

Onze uitgangspunten vindt u hier.

Overtuigd? Meld u hier direct aan, of neem contact met een van ons op.