Afval discussie in Heemstede

Afval scheiden in Heemstede. Heemsteeds Burger Belang HBB

Heemstede 12 feb. 2021 – De gemeenteraad heeft in 2016 de zogeheten VANG-doelstellingen unaniem onderschreven: in 2020 maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar, en 75% van het afval moet gescheiden. Daarbij heeft de raad het college de opdracht gegeven om met een plan te komen om dit te bereiken.

Het college heeft alles gedaan om aan de opdracht van de Raad te voldoen en veel extra werk verricht op verzoek van de gemeenteraad. Nu ligt er een plan dat naar onze mening het beste voldoet aan de opdracht, waarbij de inwoners het restafval zelf moeten brengen naar brengparkjes. Daarbij is er vastgehouden aan de goede ervaringen met de pilot in Merlenhoven en het resultaat van omgekeerd afval scheiden in de Slottuinen en de Haven.

Wat iedereen wil, is goede service tegen zo min mogelijk kosten, terwijl we wel de VANG doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof) willen halen. Door de pilot Merlenhoven is duidelijk dat de doelstelling van 100 kilo restafval per inwoner gehaald kan worden. Het is ook belangrijk dat mensen die veel afval hebben – bijvoorbeeld omdat ze kinderen in de luiers hebben, of omdat ze ziek zijn en geneeskundig afval hebben – hun afval thuis kwijt kunnen en niet twee keer per week naar de werf moeten rijden omdat hun bak te klein is en na 2 dagen vol is. We willen ook niet dat elke kilo restafval apart geteld wordt.

Afval scheiden moet lonen. Hiervoor is een breed draagvlak nodig, omdat we bij dit voorstel van onze inwoners een gedragsverandering vragen. Maar corona heeft het nu al bijna een jaar onmogelijk gemaakt om de wijk in te gaan, wijkgerichte avonden te organiseren en op de markt te gaan staan om de gemaakte keuzes uit te leggen. Bovendien is er mogelijk onjuiste beeldvorming ontstaan, onder andere door een enquête van de oppositie hierover, waarin de alternatieven te rooskleurig worden voorgeschoteld.

Onder deze omstandigheden vindt HBB dat hier nu geen besluit over kan worden genomen. De coalitie wil hier constructief over verder discussiëren met alle leden van de Heemsteedse gemeenteraad. Daarom heeft HBB, samen met coalitiepartners GroenLinks en PvdA, 12 februari voorgesteld om nu geen keuze te maken over de voorgestelde brengparkjes. We willen eerst de mening van onze leden en onze inwoners kunnen peilen. Tegelijk gaat de techniek van na-scheiden van restafval snel. De pilots in de drie wijken moeten tijd krijgen. In de tussentijd willen we wel ‘quick wins’ voor minder afval bekijken.

Helaas bleek besluitvorming in de commissievergadering van 12 februari niet mogelijk te zijn. Een incident jegens de voorzitter tijdens de vergadering, veroorzaakt door een deel van de oppositie, heeft een discussie hierover onmogelijk gemaakt. Dat incident was dusdanig ernstig dat verder vergaderen niet mogelijk was en de vergadering per direct tot nader orde is geschorst. HBB heeft de burgemeester gevraagd het incident te onderzoeken. Wij betreuren dat hiermee onze insprekers niet meer aan bod konden komen.

Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte.

1 reactie

  1. Geachte fractie, afgelopen half jaar was ik het vertrouwen in de Heemsteedse politiek helemaal kwijt geraakt. De sfeer tijdens de raadscommissie Ruimte stoorde mij al langere tijd. De reactie over het pilot Merlenhoven ervoer ik als een minachting voor de bewoners, met name door VVD en CDA. Zoiets van : wij doen toch lekker wat wij zelf willen.
    Al geloof ik in de pilot : als er aangetoond een beter systeem zou zijn sta ik daar voor open. Maar ìk ben op bezoek geweest bij o.a. Suez – waar ons PMD wordt verwerkt- en deze zeggen dat tot nu toe scheiden bij de bron – bewoners- nu nog de beste resultaten oplevert.
    De in mijn ogen tendentieuze enquête van de VVD vond ik vreselijk.
    Ik ben blij met bovenstaande verklaring en wens u veel sterkte daarmee ..
    Met vriendelijke groet C.Bont-Baneke

Reacties zijn gesloten.