Verklaring fractie Heemsteeds Burger Belang

Donderdag 11 februari is de vergadering van de Raadscommissie Ruimte op verzoek van HBB geschorst tot nader order.

Wij ontvingen berichten, dat tijdens een als 5 minuten bedoelde pauze van de vergadering de voorzitter van de commissie (en tevens HBB-lid) op een ongepaste wijze werd bejegend door enkele op het raadhuis aanwezige raadsleden. De voorzitter van de commissie vatte dit dusdanig op, dat hij zich niet langer in staat voelde de avond verder voor te zitten. Om deze reden is de plaatsvervangend voorzitter naar het raadhuis is geroepen.

De berichten waren dusdanig ernstig voor de commissieleden van HBB, GroenLinks en PvdA, dat zij hebben besloten, in onderling overleg en in overleg met hun fracties, om de vergadering te schorsen. Wij betreuren dat hiermee de insprekers, die donderdag meer dan anderhalf uur hebben moeten wachten, niet meer aan bod konden komen.

De burgemeester is door de drie fractievoorzitters gevraagd een onderzoek uit te voeren. De burgemeester gaat eerst in gesprek met de direct betrokkenen om in kaart te brengen wat er tijdens die schorsing precies gebeurd is. Hangende dit onderzoek kan er wat HBB, GroenLinks en PvdA betreft niet vergaderd worden.

Eerst zullen de raadsleden op de hoogte moeten worden gesteld van wat er precies die avond heeft plaats gevonden. Het zal duidelijk moeten worden welke vervolgstappen nodig zijn om op een normale en acceptabele  manier te kunnen vergaderen en goede besluiten te kunnen nemen voor onze inwoners.

Heemsteeds Burger Belang