Verklaring fracties HBB, GroenLinks en PvdA – 4 maart 2021

Op 2 maart heeft de burgemeester een statement aan de pers verstuurd over het onderzoek n.a.v. drie integriteitsmeldingen van onze fractievoorzitters Peter Keyser (HBB), Eric de Zeeuw (GroenLinks) en Romee Pameijer (PvdA) over een incident tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimte van 11 februari jl. Het betreft een vooronderzoek om vast te stellen of er een verder integriteitsonderzoek nodig is.

De fracties van HBB, GroenLinks en PvdA hebben kennisgenomen van dit statement en willen hierbij aangeven dat dit een statement van de burgemeester is, en niet van de coalitie en/of gemeenteraad.  

Over het incident zijn berichten verschenen in de media. Het beeld dat in sommige media geschetst is, klopt echter niet en is niet van HBB, PvdA of GroenLinks afkomstig. Er loopt nu een WOB procedure over de openbaarmaking van het vooronderzoek van de burgemeester. 

De fracties van HBB, GroenLinks en PvdA willen het huidige vooronderzoek voor de volle 100% openbaar hebben en wel zo spoedig mogelijk.

Dat geldt ook voor eventuele vervolgonderzoeken/verslagen. Wij roepen de betrokken raadsleden op zelf openheid van zaken te geven over wat er die avond, 11 februari jl., precies is gebeurd, omdat die WOB procedure mogelijk nog weken gaat duren. 

De verklaring van de burgemeester verdient aanvulling op een aantal punten waar wij – zo nodig – binnenkort op terug zullen komen. 

Terwijl wij proberen duidelijkheid te verschaffen over het incident, blijven wij ons uiteraard inzetten voor een goed bestuur in Heemstede en voor het belang van onze inwoners. De commissie- en raadsvergaderingen zullen wij daarom volgens schema op professionele wijze hervatten. Wij hopen dat de hele raad dat als een gezamenlijke verantwoordelijkheid ziet.