Extra raadsvergadering openbaar maken verslag

Persbericht 16 maart 2021

Eensgezindheid in de gemeenteraad van Heemstede. Alle politieke partijen in Heemstede (HBB, GL, PvdA, VVD, CDA en D66) hebben laten weten dat zij het rapport met bevindingen over de gang van zaken tijdens de commissievergadering Ruimte van 11 februari openbaar willen maken. Om deze reden zal er op 15 maart een extra raadsvergadering plaatsvinden om 19:00 uur. U kunt deze raadsvergadering digitaal volgen via deze link.

Alle politieke partijen vinden het belangrijk dat de inwoners van Heemstede op de hoogte worden gesteld van hetgeen er die avond is gebeurd. Om die reden hebben alle partijen vanaf het moment dat het verslag was afgerond, aangedrongen op het openbaar maken van het rapport.

Waarom dit zo lang duurt? Voordat er over deze openbaarmaking kan worden beslist, is er een procedure in gang gezet in lijn met de zorgvuldigheidseisen van Wet Openbaarheid van Bestuur. Helaas duurt dat langer dan wij zouden willen, maar het is uit het oogpunt van zorgvuldigheid belangrijk dat dit wel zo wordt gedaan. Omdat we van mening zijn dat een spoedige openbaarmaking belangrijk is, is hiervoor een extra raadsvergadering ingelast.

De commissie- en raadsvergaderingen lopen verder gewoon volgens het schema.

De fractie van HBB