HBB stelt vragen over MRA

Bij het vrijdagbericht van 5 maart waren stukken van de MRA bijgevoegd, onder andere een uitnodiging voor de vergadering van de regiegroep van 9 april a.s. Daar zitten ook stukken bij van eerdere vergaderingen waaronder die van 10 december.

Daarnaast vond op 2 december de State-of-the-Region plaats, een (online) evenement van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) met diverse sprekers, maar vooral ook de spreekbeurt van burgemeester Halsema van Amsterdam, die voortborduurde op een advies van de voormalige topman uit het internationale bedrijfsleven Ben Verwaayen. De stuurgroep lijkt ook die richting uit te gaan: creëren van een extra bestuurslaag onder voorzitterschap van de Burgemeester van Amsterdam.

Vraag 1
Waarom krijgen wij dit nu pas? Nu is er geen gelegenheid meer dit te bespreken in de commissie Middelen.

Vraag 2
We zien wel Haarlem en Zandvoort vertegenwoordigd op 10 december maar Heemstede (en Bloemendaal niet).  Hoe worden onze belangen meegewogen?

Vraag 3
Is ons college inderdaad de mening toegedaan – gelet op de stelling in het advies – dat het huidige besturingsmodel en de werkwijze van de MRA niet voldoet en zo ja, waarop is dat gebaseerd?

Vraag 4
Sinds wanneer is bekend dat gewerkt wordt aan een fundamentele herziening van de structuur van de MRA, wanneer zijn gedachten voor het eerst ter tafel gekomen en op welke wijze?

Vraag 5
Wordt bij het vormen van een aparte entiteit ook de instelling van een gemeenschappelijk budget begrepen, en de overheveling van bevoegdheden (verlegd bestuur)? Hoe verhoudt zich dat tot de autonomie van de raad? Hoe wordt die daarbij betrokken?

Vraag 6
Wat heeft de MRA tot nu toe voor Heemstede opgeleverd? Welke concrete voordelen?