Nine Posthumus tijdelijk in de HBB fractie

Olav Lommerse heeft om persoonlijke redenen tijdelijk ontslag aangevraagd als raadslid. Zijn zetel in de gemeenteraad van Heemstede zal daarom tijdelijk worden ingenomen door Nine ten Have – Posthumus.

Het tijdelijke ontslag duurt 16 weken. Daarna zal Olav naar verwachting zijn werkzaamheden in de gemeenteraad weer oppakken.

Nine woont al jaren in Heemstede. Zij is getrouwd en heeft 1 dochter. Wij heten Nine van harte welkom in onze fractie en de gemeenteraad van Heemstede!

1 reactie

  1. Hallo Nine, wat goed dat je beschikbaar bent. Ik kijk uit naar je inbreng in de raad en commissie.

Reacties zijn gesloten.