Bewoners initiatief: Upgrade skatebaan Heemstede

Graag houden we u op de hoogte van de gang van zaken in de gemeenteraad Heemstede. Hier leest u het verslag van HBB van de commissie Ruimte in april 2021

Actieplan spelen in Heemstede

Dit was vanavond het onderwerp van gesprek. We trapten de avond af met een zeer informatief stuk over de skatebaan op het sportpark. De insprekers hadden een prachtig filmpje verzorgd om ons voor te lichten over skatebanen en degene in Heemstede in het bijzonder. Ook waren er twee jeugdige insprekers die ons vol enthousiasme vertelden over hun skatebaan, en het plezier dat ze daar hebben.

Het idee is er om de skatebaan te upgraden naar een volwaardigere duurzame baan waarbij het Hoofddorps model in acht genomen kan worden. Dit betekent een doorgaande baan van obstakels waar men achter elkaar en door elkaar heen kan skaten. Met andere woorden; je hoeft niet in de rij voor een obstakel, de obstakels maken integraal deel uit van de baan.

Wethouder van der Have (HBB) heeft in de eerste instantie al 30.000 euro gereserveerd, maar gaat op het verzoek van HBB meerdere offertes aanvragen zodat de raad hier zich nog over kan buigen. Wat HBB betreft mag het best iets meer kosten als dit een baan oplevert die wat uitgebreider is en ook esthetisch mooi in het sportpark past.

HBB had sowieso al de wens om voor de wat oudere jeugd te doen zoals een voetbal of basketbal kooi en deze skatebaan sluit naadloos aan op deze wens. Desalniettemin zouden wij ook nog graag de voetbal/ basketbal kooi zien, indien daar een mooi plekje voor gevonden kan worden.

Alle raadsleden waren enthousiast. En wij vonden het erg leuk dat er op zo’n positieve manier werd ingesproken. Bewoners initiatief dat op zo’n serieuze manier is opgezet is een fantastische wijze van participeren wat ons betreft, en dat mag best beloond worden.

De overige punten van de agenda

Deze punten waren verplichte nummers en werden zonder nadere discussie afgehamerd:

  • Heemsteedse dreef, vervangen verkeersregelinstallaties
  • Vaststellen Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Heemstede 2021
  • Benoemen twee nieuwe leden voor de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede
  • Ontwerp verklaring van geen bedenkingen sanitaire voorzieningen Haven van Heemstede

We waren voor tienen klaar. Een unicum voor deze commissie