Verslag Commissie ruimte 10 – 6 – 2021

Overeenkomst komgrens Cruquiusweg (N201)

Dankzij het harde werk en de onverzetbare instelling van onze wethouder Mulder is er witte rook. We krijgen de zo door de inwoners gewenste aanpassing aan deze weg. Er kwam speciaal iemand van het buurtcomité zijn dank betuigen aan het college en de raad. Erg leuk dat iemand daar ook eens de tijd voor nam.

Natuurlijk verbaasden het CDA en de VVD zich er over dat werkzaamheden geld kosten, jeetje, nou het is wat. Op hoge poten werd er een verklaring geëist voor deze ton om wat borden te verplaatsen. Onze eigen Klaas Kremer probeerde deze partijen nog aan het verstand te brengen dat er maar een heel klein bedrag is gereserveerd voor de verplaatsing, en dat het meeste toekomt aan een mooie groene inrichting van deze entree van Heemstede. Iets wat we allemaal zo graag willen. Als de partijen de moeite hadden genomen om de raming ook te lezen hadden ze dit gewoon geweten. Maar helaas mocht ook deze uitleg niet baten.

Ach we zijn het inmiddels wel gewend, overal moet over gemopperd worden, het kost wat tijd maar dan heb je ook niks. Wij zijn in elk geval blij dat ons dorp een stukje veiliger, mooier en stiller wordt.

 

Vaststellen schetsontwerp (SO) Van Merlenlaan, Camplaan-west en Valkenburgerlaan-noord.

Een keurige eerste opzet waar in overleg met de raad en de bewoners nog aan gesleuteld gaat worden om tot een mooi gedragen plan te komen. Onze eigen Peter Keyser maakte zich zoals we van hem gewend zijn hard voor onze veiligheid. Veilige oversteekplaatsen middels zebrapaden zijn wat hem en ons een absolute must. Wij houden de ontwikkelingen en de participatie natuurlijk scherp in de gaten voor u.

 

De sloop van het voormalige postkantoor

Een punt wat niet op de agenda stond, maar toch voor enige ophef in ons dorp zorgde. De Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek begon met de inspreek ronde In het begin nogal negatief (termen als “’overvallen” en “’bewust” achtergehouden) Ze waren pas “onlangs” op de op de hoogte gebracht over de sloop en de nieuwbouw door de nieuwe eigenaar. De voorzitter meende ook namens de commissie te spreken waarop Lenny Jagtenberg hem verzocht dat niet meer te doen.

Echter is werkelijke gang van zaken is anders.  Een ieder heeft het recht een vertrouwelijk pre-advies aan Welstand & afdeling Bouw en WoningToezicht te vragen.  Als vaste partner wordt die aanvraag vaak – eveneens vertrouwelijk- met de Historische Vereniging gedeeld. De historische vereniging wordt actief door het College op de hoogte gehouden en krijgt  wekelijks een lijst van het interne Bouwplanoverleg. Op die BPO lijst van 1 april stond het pand Binnenweg 160 en toen is er ook door iemand van het bestuur van de Historische Vereniging ambtelijk contact opgenomen. Toen is ook al medegedeeld dat het ging om sloop en nieuwbouw.

Saillant detail is dat de Historische Verenging het pand zelf in oktober 2020 van de monumentenlijst heeft afgehaald omdat “het exterieur door de huidige functie is aangetast en de originele staat van het interieur volledig is aangetast”.

Als historische vereniging zou men toch moeten weten dat indien het geen monument is en e.e.a. mag volgens het bestemmingsplan er juridisch zo goed als niks aan te doen is. Nu zou men verwachten dat enige hand in eigen boezem redelijkerwijs te verwachten was, maar nee, het was allemaal de schuld van het college.  Nou ja gelukkig kwam uiteindelijk de oud voorzitter met de enige werkbare en toekomst gerichte suggestie. Een moreel appel op de ontwikkelaar, en wethouder van der Have gaat contact met hen opnemen. We hopen maar dat de historische vereniging blijft doen waar ze goed in is zoals panden voor monumenten aandragen en de raad adviseren en geen negatieve politiek gaat bedrijven, daar hebben we het CDA al voor en die doen dat prima.

Overigens reageerde onze wethouder helder op de beschuldigingen en het zou de Historische Vereniging sieren als zij in het openbaar haar excuses aanbiedt voor de volstrekt onjuiste berichtgeving in de media.