Verslag Commissie ruimte 16-09-2021

Spreekrecht inwoners

Mevrouw van Essen-Peters trapte af. Ze uitte haar zorgen over het kruispunt Zandvoortselaan – Leidsevaartweg. Er heeft een verkeersdeskundige met haar naar de problemen gekeken en de wethouder gaat er op toezien dat de beloofde verbeteringen zullen worden gedaan.

Onze tweede inspreker was de heer de Ronde over het verkeersplan van de Camplaan / van Merlelaan. Hij kwam met de suggestie om de 2 door het college ingebrachte varianten door de raad te laten beoordelen middels een B-stuk. Dit was oorspronkelijk niet zo afgesproken, maar de raad kon zich hier in vinden. Wordt vervolgd.

 

Verklaring van geen bedenkingen Sanitaire voorziening Haven van Heemstede (A-stuk)

Er komt een handig sanitair gebouwtje voor de bezoekers van de haven. Heel goed aldus HBB en de anderen. Het was meteen een hamerstuk.

 

Bespreken uitgangspuntennotitie nieuwe Huisvestingsverordening ZuidKennemerland / Heemstede 2022 (B-stuk)

Eens in de zoveel tijd is dit nodig, maar zoals Klaas Kremer ook opmerkte is de volgordelijkheid niet heel handig. Eigenlijk zouden we eerst de woondiscussie moeten voeren en dan daar dit document op aan te passen. Gelukkig verzekerde de wethouder ons dat het achteraf wijzigen geen enkel probleem zou zijn.  Er veranderde nagenoeg niks in het document en was dus vooral een technische exercitie.

Pontje Meermond (B-stuk)

We krijgen weer een pontje! Goed nieuws temeer omdat dit een veel degelijker ontwerp is dan het vorige. We hopen dan ook dat we kunnen genieten van het pontje en dat deze buiten het gewone onderhoud nagenoeg geen extra werk oplevert. Onze Peter Keyser heeft de wethouder wel verzocht om duidelijkheid te geven over de garantie. Hier komt de wethouder nog op terug. En natuurlijk zijn we erg blij dat na lange tijd mensen straks weer van het pontje kunnen genieten.

 

Havenreglement en uitgangspunten toewijzing en verhuur ligplaatsen haven van Heemstede (C-stuk)

Het CDA heeft dit punt geagendeerd omdat er in de nieuwe haven een verbod op zwemmen en op “suppen*” is opgenomen. Een dergelijk verbod is voorgeschreven door landelijke regelgeving (o.a. Binnenvaartreglement).  Destijds is echter wel aangegeven dat de haven een plek voor iedereen moest worden. Indien we zwemmen gaan toestaan dan moet dat in elk geval afgebakend worden voor vaartuigen en ook de waterkwaliteit is iets om in de gaten te houden.  En bij het suppen is de overweging om een bepaalde leeftijdsgrens in te voeren. Graag horen we ook van u welke voordelen / bezwaren u heeft en dan nemen we dat mee in de komende vergadering.

*Suppen (Stand Up Paddle) is staand op een surfboard peddelen.

Er kwamen nog wat C stukken ter sprake en zo liep de vergadering ondanks de beperkte agenda toch uit.