Raadsvergadering 28 oktober 2021

Afgelopen donderdag was de eerste raadsvergadering met onze nieuwe griffier, Christine Madern. Onze oude griffier Irma Hesp is namelijk regisseur van de regionale Zuid-Kennemerland agendag geworden. We wensen hen beiden succes en zien uit naar de samenwerking.

Er stond voor de verandering niet eens zo veel op de agenda. Grootste item was natuurlijk het Wegcategoriseringsplan, dat al uitgebreid was behandeld in de Commissie Ruimte. Daarvoor was een amendement voorbereid voor een aantal wegen dat uiteindelijk raadsbreed werd ingediend. Ook het plan werd unaniem omarmd. Daarmee is een vurige wens van HBB in vervuiling gegaan en we zijn blij dat we deze wens nog voor de verkiezingen konden realiseren.

Daarna waren er 2 hamerstukken..

Bij de marktvisie probeerde het CDA er alsnog een bespreekstuk van te maken. Daarvoor gebruikte hij het idee van HBB Peter Keyser: die had nl gesuggereerd tijdens de commissie ruimte dat t.a.v. de duurzaamheid er ook gekeken zou moeten worden eigen opwekking door solarpanelen denk daar bij aan  marktwagens.

Het 2e stuk betrof de najaarsnota die uitgebreid was besproken in de Commissie Middelen

Carole Havers heeft namens HBB een motie ingediend die unaniem werd aangenomen over het preventief borstonderzoek. De staatssecretaris heeft aangekondigd van plan te zijn om het tijdsinterval voor het periodiek borstonderzoek voor vrouwen te verlengen van tweejaarlijks naar driejaarlijks. Dit is ongewenst maar vooral onverantwoord. De motie roept het college op om de staatssecretaris te vragen deze maatregel niet uit te voeren.