Algemene beschouwingen voor 2022

Hieronder treft u de Algemene Beschouwingen bij de begroting 2022.

Geachte voorzitter, raadsleden, pers en publiek

In mijn betoog voor de kadernota sprak onze fractievoorzitter over hoop aan de horizon wat betreft het coronavirus. Helaas hebben we afgelopen dinsdag gehoord dat het demissionair kabinet nieuwe maatregelen heeft afgekondigd.  Best een tegenslag, laten we met zijn allen hopen dat het van korte duur moge zijn. En vooral dat Corona straks iets uit het verleden is

In haar betoog stond mevrouw Van de Pieterman ook even stil bij de slachtoffers, nabestaanden en mensen die nu weer vechten tegen het virus en de cijfers stijgen. Volgens het RIVM zijn in Heemstede 63 mensen aan corona overleden. Ook wordt er wederom een beroep gedaan op het zorgpersoneel dat al alles op alles heeft gezet in de vorige golven.  Mensen die zich keihard inzetten in het hele spectrum is bewonderenswaardig en mag altijd speciaal genoemd worden.

We willen het college en het ambtenarenapparaat bedanken voor het aanleveren van deze begroting. Ook een woord van dank voor de beantwoording van de vele gestelde vragen al waren we met het ene antwoord blijer dan het andere.

Zo zouden wij graag antwoord willen hebben waarom de jeugdstraf cijfers er niet zijn. De vraag naar de oorzaak van de oplopende jeugdzorgkosten is wel beantwoord, maar graag zouden wij horen wat het College nu concreet gaat doen. Ik vind de huidige tendens: steeds jonger, messen, toename geweldsdelicten uitermate zorgelijk en het is een illusie te denken dat dat hier niet voorkomt of gaat voorkomen.

HBB is blij met deze begroting. Ondanks eerdere sombere vooruitzichten houden we toch wat over en dat terwijl er best wat van onze wensen is gerealiseerd. Zo is door een voorstel van HBB de hondenbelasting afgeschaft en we zijn blij dat we het in Heemstede rustiger aan gaan doen. Een groot gedeelte van Heemstede wordt een 30 km/u gebied.

Een degelijk uitgedacht plan waarbij er toch nog gedacht is aan de doorstroming en tegelijkertijd de overlast beperkt wordt.  HBB ziet met name de verkeersveiligheid verbeteren maar ook de luchtkwaliteit en bovendien de tevredenheid van de inwoners. We houden de vinger aan de pols want we willen aan de slag, en de ambitie moet zijn om dit zo snel als het kan voor elkaar te krijgen.

Met het Integraal Huisvestingsplan voor de scholen  zijn we eveneens tevreden. Ook de corona-aanpak wordt gewaardeerd. De ambtenaren hebben hard gewerkt om de coronasteun daar te krijgen waar het nodig was.

Hebben wij wensen: ja. Wij hebben geen moties wel hebben wij een amendement.  Een amendement om een miljoen euro minder aan onze inwoners te vragen: een deel van het overschot op deze begroting. We willen een deel van dat overschot – die ene miljoen dus – teruggeven in de vorm van het eenmalig verlagen van de rioolheffing. De rioolstoffenheffing wordt betaald door ieder huishouden, in koopwoningen en huurwoningen, in grote woningen en in kleine woningen. Met verlaging daarvan profiteert ook elk huishouden. Het is niet óns geld, het is geld van de Heemsteedse burgers. Die mensen hebben het nú zwaar. De lonen stijgen minder dan de inflatie, de pensioenen stijgen helemaal niet.

Uiteraard hebben wij wel een lange termijn visie en willen we Heemstede nog een prettigere plek maken dan het al is.

Heemstede staat op plek nummer twee van beste gemeenten om in te wonen in 2021 in de lijst van het weekblad Elsevier. Daar zijn wij als HBB enorm trots op.  Maar zolang er een weg naar boven is zal HBB er voor gaan. U zult deze visie in ons verkiezingsprogramma terugvinden  En uiteraard bepalen onze inwoners mede hoe hoog we op die lijst komen, daar zijn we tenslotte een lokale partij voor.

Dank u voorzitter

*helaas bleek tijdens de behandeling van de begroting het niet mogelijk om via een korting op de rioolheffing alle huishoudens te bedienen.