Kaders voor de begroting, vuurwerk, bitterballen en meer

Na een voorzichtige start begint de nieuwe gemeenteraad in Heemstede op stoom te komen. Afgelopen donderdag 7 juli heeft HBB, tijdens de behandeling van de kaderbrief, de degens gekruist met onze politieke collega’s. In een prettige sfeer, waarbij naar elkaar werd geluisterd, stemde de fracties over veel moties. Goed om te zien dat de coalitie soms meestemde met de oppositie en dat die ruimte andersom ook werd benut. HBB krijgt daar energie van!

Jan Duinker, met voorzitter Annelies van der HaveStatushouders en vluchtelingen uit de Oekraïne

HBB (Jan Duinker) stelde een aantal vragen over de komst van extra statushouder. Het college heeft besloten hiervoor de noodwoningen aan de Sportparklaan in te zetten. Over die besluitvorming had HBB een aantal vragen voor het vragenuur. Deze kunt u hier nalezen. Helaas konden de vragen over het Veiligheidsberaad nog niet beantwoord worden, die antwoorden volgen later schriftelijk.

Bitterballen

Ondanks dat blijft politiek natuurlijk een kwestie van geven en nemen. Soms staken de stemmen zoals een motie van GL om de borrelhapjes van de raad in het vervolg vegetarisch aan te bieden. Met uitzondering van, onder voorbehoud van het feit dat een dergelijke discussie voor HBB niet in de raad thuis hoort vinden wij dit een vorm van bevoogding die alle perken te buiten gaat.

Vuurwerk

HBB heeft ook tegen een motie gestemd om Heemstede vuurwerkvrij te maken. HBB ziet de jaarwisseling als een traditie waar de inwoners van Heemstede saamhorigheid vinden. Vuurwerk mag wel verkocht maar niet afgestoken worden er zal niet gehandhaafd worden en een alternatief zit er niet in! Dat vinden wij de verkeerde volgorde.

Veiligheid voetgangers

In Heemstede neemt het gebruik van de elektrische voertuigen toe. Een ontwikkeling die door de gehele raad wordt gedragen. Een nadelig effect zijn de vele oplaadsnoeren die nu, al dan niet afgedekt met een matje, her en der over voetpaden worden heen gelegd. HBB ziet dat hier een gevaar voor de veiligheid van onze oudere voetgangers is ontstaan. Wij hebben daarom een het voorstel gedaan om te onderzoeken of kabelgoten als oplossing ingezet kunnen worden. Oplaadsnoeren van de z.g. ‘Wallboxen’ worden dan van uit de tuin, via een goot, naar het voertuig geleid. Geen gevaar voor voetgangers meer en de verdere elektrisering van het wagenpark wordt daarmee ondersteunt. In den lande is dit product al met groot succes uitgerold. HBB vindt het daardoor onbegrijpelijk dat de coalitie dit voorstel niet steunt en snapt ook niets van het argument dat een dergelijk veiligheidsinstrument claim-gedrag zou veroorzaken. Gelukkig staakte de stemmen dus hebben wij in september nogmaals de kans om onze bijdrage aan de veiligheid voor voetgangers uitgevoerd te krijgen.

OZB

Het college is voornemens om de OZB-belasting, onder de noemer inflatiecorrectie, te verhogen met 5,8%. HBB ziet daarmee juist het opjagen van de inflatie. Heemstede heeft volgens de prognose zo’n 3,5 miljoen (!!) extra te besteden volgend jaar, omdat het rijk extra uitkeert. Daarnaast heeft Heemstede miljoenen in kas. Desondanks meent het college toch een extra 2 ton bij de inwoners ‘op te moeten halen’. Waarom? Als de coalitie niet had gekozen voor een vierde wethouder was, volgens HBB deze onterechte aanslag op de portemonnee van onze inwoners niet eens nodig geweest.

Menstruatiearmoede

HBB is niet alleen tegen ideeën die bij de coalitie ontspringen. Een mooi voorstel van D66 om een onderzoek te doen naar de z.g. menstruatiearmoede in onze gemeente ondersteunen wij van harte. Het mag toch niet zo zijn dat meisjes en vrouwen geen toegang hebben tot deze middelen voor hun essentiële hygiëne. Als het aan HBB ligt zijn deze middelen straks, naast wc-papier, handdoekjes en zeep te vinden in ieder publiek toilet.

Ons betoog voor de algemene beschouwingen op de kaderbrief is hier te lezen.