Wisseling van de wacht, een nieuw coalitieakkoord en college van VVD, D66, CDA en PvdA

Inmiddels is op 2 juni het nieuwe college van VVD, D66, CDA en PvdA met 4 (!) nieuwe wethouders geïnstalleerd. Uiteraard vinden wij het jammer dat we niet meer aan de coalitie deelnemen.

Voordat het nieuwe college geïnstalleerd werd, was het eerst tijd voor afscheid van het oude college. Er waren mooie en lovende woorden voor de aftredende wethouders Annelies van der Have (HBB), Nicole Mulder (Groenlinks) en Sjaak Struijf (PvdA). Sjaak en Nicole keren niet meer terug in politiek Heemstede. Voor Annelies is weer een mooie plek in de HBB fractie, daar zijn we blij mee!

Annelies van der Have

Dan het nieuwe coalitieakkoord. Dat is er een op hoofdlijnen, dus echt heel concreet wordt het nergens, slechts op een paar punten.

Waar zijn we blij mee? Nu deze coalitie nadrukkelijk kiest om het ingezette beleid van afgetreden college van HBB, Groenlinks en PvdA over te nemen, kan dat alleen maar worden gezien als waardering en een groot compliment.

Over het proces om tot dit akkoord te komen zijn we wat twijfelachtig. Eerder is door de VVD aangegeven dit proces echt samen te willen doen. Maar na 2 maanden radiostilte lag dit akkoord er kant en klaar.

Als we inhoudelijk naar het coalitieakkoord kijken, lichten wij het één en ander uit;

 • Goed dat de coalitie erkent dat we van een beheergemeente meer naar een ontwikkelgemeente bewegen. Tegelijkertijd mist HBB hiervoor het bestuurlijke realisme voor noodzakelijke extra ambtelijke inzet. Een wethouder erbij is wat HBB een onnodige inzet van gemeenschapsgeld. Dat kan nuttiger besteed worden, namelijk gewoon aan uitvoering.
 • Goed om het minimabeleid uit te breiden. HBB zou ook graag extra aandacht willen vragen voor de huishoudens die daar net boven zitten. Juist deze groep valt zo vaak tussen wal en schip. We hadden wel verwacht dat de paragraaf over werk en inkomen meer zou omvatten. In vergelijking tot de andere paragrafen wordt dit onderwerp nu wat onderbelicht, terwijl dit onderwerp voor heel veel mensen een issue is in verband met oplopende inflatie.
 • HBB is blij te lezen dat doorgegaan wordt met het ingezette participatiebeleid en ook met onderzoeken welke andere vormen van democratie ingezet kunnen worden. Qua beleid ligt er een stevig fundament, maar dat heeft wel verdere verankering in de organisatie nodig. HBB pleit er verder voor dat naast het initiatievenbudget ook het Wij maken Heemstede voor grotere initiatieven gecontinueerd wordt. Dat was en is een groot succes gebleken.
 • We zijn tevreden over de volle aandacht op verkeer. Voor HBB staat de verkeersveiligheid van kwetsbare weggebruikers voorop. De coalitie gebruikt stevige woorden (lef ambitie daadkracht), maar we zijn, als het gaat om doorgaand verkeer, voor een groot deel afhankelijk van de regio. Tegelijkertijd is de vraag ook wat de bouwdrift van het college op het gebied van verkeer gaat betekenen, zolang alternatieve mobiliteit nog niet voldoende voorhanden is, de fiets daargelaten.
 • Op afval heeft de coalitie overduidelijk geen inhoudelijke overeenstemming. We zijn benieuwd hoe zij hier uit komen. We zijn benieuwd hoe het nieuwe college de participatie gemeentebreed gaat oppakken.
 • Met betrekking tot onderhoud en de integrale aanpak hiervan, lijkt ons de passages voor de hand liggend. HBB pleit voor extra inzet hierop. De openbare buitenruimte, ons groen, ons bos en speelplaatsen verdienen extra inzet en investeringen.
 • Op het gebied van duurzaamheid en klimaat zien we ambitie om verder te gaan op de ingeslagen weg. We zijn benieuwd naar de voorbeeldprojecten. We hebben wel vraagtekens over de haalbaarheid van de forse hoeveelheid laadpalen.
 • Over het Manpadlaan hebben we zorgen over. Met de kaders die de coalitie heeft geformuleerd, is er geen sprake meer van een natuurgebied, maar een flinke woonwijk van pak ‘m beet zo’n 100 woningen met wat groen er aan vast. Wel goed dat er, op eerder voorstel van HBB, een separate ontsluiting komt als er gebouwd wordt.
 • De veiligheid van de Binnenweg wordt benoemd, maar vooral wordt gesproken over parkeren, dat is jammer. Kwetsbare verkeersdeelnemers ervaren de Binnenweg nu als onveilig in spitsuren en wij horen steeds meer mensen die de Binnenweg op die momenten nu mijden. HBB geeft u de suggestie mee te onderzoeken of enkele uren autovrij kansrijk is door middel van een pilot.
 • Een compliment over het bereiken en betrekken van jeugd, wij kijken uit naar het resultaat.
 • Als laatste is HBB blij dat er een nadrukkelijke waardering voor erfgoed wordt uitgesproken. Onze steun heeft u als het gaat om het aanwijzen van beschermde stads en dorpsgezichten. Daarnaast heeft welstand en alles wat daarbij komt zijn waarde bewezen. We gaan ervan uit dat ook dat punt een blijvertje is.

Zoals eerder genoemd is het coalitieakkoord er een op hoofdlijnen. Over nagenoeg alle zaken gaan we komende jaren nog inhoudelijk met elkaar spreken en over de invulling van de ambities die er in verwoord zijn. Wij kijken dus uit naar interessante discussies, want er staat het nodige op de rol. We spreken hierbij de wens uit dat we hier in de transparantie van de raadszaal die discussie ook gaan voeren.