Verslag commissie Ruimte dd. 15 september

De commissie Ruimte is altijd een interessante commissie. Deze vergadering was er wederom veel aandacht voor verkeer in al zijn facetten: van het plaatsen van 30 km borden tot onderhoud van fietspaden en fietsveiligheid. We lichten de hightlights er voor u uit:

Fietspaden Zandvoortselaan

De fietspaden aan de Zandvoortselaan verkeren in een slechte staat van onderhoud. Vorige jaar heeft de raad, het college gevraagd daar verbeteringen aan te brengen en met name te kijken naar de ongewenste schuine afloop van deze paden. Het college geeft aan dat er tijdelijke reparaties zijn uitgevoerd en dat er een gehele reconstructie in 2026 gepland staat. HBB vindt dat te lang duren en heeft de wethouder gevraagd die aanpak naar voren te halen. Helaas geeft zij geen gehoor aan onze wens. De Zandvoortselaan is een drukke fietsverbinding, denk alleen maar aan strandgangers, F1-liefhebbbers en inwoners die met de trein op pad gaan. Deze verkeersdeelnemers hebben recht op een veilige fietsverbinding en HBB kan zich dus niet vinden in het antwoord van de wethouder en zal tijdens de behandeling van de begroting met een voorstel komen de keus voor fietsveiligheid toch te maken.

Bebouwing Leidsevaart

Een ondernemer aan de Leidsevaart is voornemens zijn grond anders te gaan inrichten. Hij wil daar graag een aantal woningen plaatsen en wil overgebleven grond ter beschikking stellen aan het Noord-Hollands landschap (Leyduin). Het college heeft die vraag onderzocht en komt tot de conclusie dat gemeentelijke- en provinciale regelgeving dat niet mogelijk maakt. HBB begrijpt dat maar weet dat deze ondernemer dan kassen met een hoogte van 9 meter gaat plaatsen. Het klinkt vreemd maar dat mag wel van het bestemmingsplan. Wij vinden dat, op deze locatie, een andere te overwegen valt. De ondernemer is nu samen met een externe deskundige bezig een verzoek bij de provincie in te dienen om ontheffing te krijgen van de geldende bestemming. De wethouder heeft op ons verzoek toegezegd dat als de provincie daaraan meewerkt zij een verzoek vanuit de raad om ook lokaal de bestemming aan te passen zal wegen.

Woningen voor Heemstedenaren

Binnenkort wordt de woningwet veranderd en mag de gemeente ervoor kiezen om 50% van de huurwoningen aan de eigen inwoners te verdelen. HBB heeft het college gevraagd de uitvoer van de wet in de komende woonvisie op te nemen. Wij gaan daar dan scherp op toezien want het blijkt dat Heemstede nu al 25% mag toewijzen aan de eigen ingezetenen en die mogelijkheid is nooit benut.

Veiligheid fietsers

Blijkens cijfers van Rijkswaterstaat is Heemstede voor fietsers een onveilige gemeente. Noord-Holland is voor fietsers de meest onveilige provincie en Heemstede (samen met Zandvoort) zijn, volgens die cijfers de slechtste leerlingen van de klas. HBB heeft het college gevraagd of zij zich in deze cijfers herkend en waar in Heemstede die ongevallen plaats vinden. Het antwoord van de wethouder was dat, zij zich in deze cijfers herkent. Volgens het college vinden ongevallen op diverse locaties plaats en met name daar waar verkeerstromen kruisen. Dat antwoord vindt HBB te summier en komt daarom met een motie om helder te krijgen waar Heemstede voor fietsers onveilig is. Met die informatie kan HBB dan ook voorstellen doen om de veiligheid voor fietsers te verbeteren. Zie ook onze schriftelijke vragen hierover: 220913 HBB ANTWOORD Heemstede gevaarlijk voor fietsers