Gladheid: gratis zout bij de Meerlanden!

De afgelopen week was het op diverse plekken enorm glad. Dat roept altijd vragen op hoe het ook alweer zit met wat de gemeente doet en waar ze wat doen. Hiervoor is een gladheidsbestrijdingsplan opgesteld. Daarin staat op welke wegen gestrooid wordt en welke prioriteit dat heeft. Het komt er op neer dat de eerste prioriteit de doorgaande wegen betreft en de fietspaden. Daarnaast worden nog een aantal veel gebruikte straten, zoals de Binnenweg gestrooid. De voetpaden worden voor het grootste deel niet gedaan. Wel bij enkele verzorgingshuizen en een aantal bruggen. Ook de wijken worden niet meegenomen in de rondes van de gemeente. Dat is dus oppassen geblazen in de buurt en op de voetpaden. We lezen ook dat veel inwoners hierover vragen en opmerkingen hebben. Anne-Marie Apswoude stelde een paar vragen hierover en dan met name over de stoepen op de Binnenweg en bij Plein 1. Als gevolg hiervan wordt Plein 1 voortaan meegenomen in de handstrooiroute van de gemeente.

VRAAG
Ik was vandaag bij Plein 1 daar was het op het plein spiegelglad, ik begrijp dat Plein 1 zelfverantwoordelijk is voor het strooien, maar ze staan niet bij de handstrooilocaties. Kan dit meegenomen worden op de lijst en kan hier over gecommuniceerd worden met Plein 1?
De winkeliers op de Binnenweg hadden vandaag niet zelf gestrooid waardoor de stoepen heel glad waren, hoe wordt hierover gecommuniceerd met de winkeliers?
ANTWOORD
datum: 16 december 2022
portefeuillehouder: Eveline Stam
Plein1: Er zijn in Heemstede diverse locaties waar tijdens het winterseizoen zoutkisten worden geplaatst. De locatie op het terrein van Plein1 heeft ook zo’n zoutkist. Voor elke zoutkist is een contactpersoon beschikbaar, zodat communicatie hierover plaats kan vinden indien nodig. De zoutkisten worden geplaatst gevuld met strooimiddel en zo vaak bijgevuld als nodig is. De zoutkisten kunnen door de omwonenden en gebruikers van Plein1 gebruikt worden bij de (plaatselijke) gladheidbestrijding. Medewerkers van Plein1 kunnen dus ook zelf acteren – indien noodzakelijk – door de aanwezige zoutkist te gebruiken. Naar aanleiding van de melding/vragen is direct per 16 december deze locatie toegevoegd als handstrooilocatie. Het handmatig strooien wordt door de gemeente in eigen beheer verzorgd. Deze handstrooilocaties worden alleen binnen reguliere werktijd (tijdens werkdagen) nagelopen.
Deze aanvullende handstrooilocatie Plein1 wordt vanaf volgend seizoen verwerkt in het gladheidsbestrijdingsplan en de digitale kaart (geodata).

Binnenweg en Raadhuisstraat: Na de vaststelling van het gladheidsbestrijdingsplan wordt dit plan breed gecommuniceerd en onder de aandacht gebracht, met o.a. een publicatie in HeemstedeNieuws. Het plan is ook in te zien via www.heemstede.nl en www.meerlanden.nl. Hierbij wordt gecommuniceerd en uitgelegd waar en hoe de gladheid wordt bestreden. En
wat inwoners (en dus ook de winkeliers) kunnen doen om zelf de gladheid te bestrijden. Om dit te faciliteren wordt aan inwoners (en winkeliers) per seizoen één zak zout (gewicht ca. 5 kg.) beschikbaar gesteld. Ook het vullen van een emmertje behoort tot de mogelijkheden. Dit kan bij de milieustraat van Meerlanden. Wanneer men meerdere zakken mee wilt nemen, dan kan dit tegen betaling van € 3,06 per zak. De winkeliersvereniging Binnenweg-Raadhuisstraat hebben in het verleden overigens aangegeven zelf meer actie te willen ondernemen tegen overlast door sneeuw.