Verslag commissie Middelen dd. 16 november

Er is uitgebreid gesproken over de Najaarsnota. Daarin meldt het college de tussenstand van de begroting: waar is geld over en waar is geld tekort. HBB heeft daar drie vragen over:
(1) Wat is er aan de hand bij voetbalvereniging RCH? Daar is een stichting die de accommodatie beheert, die heeft een lening afgesloten. De gemeente staat garant voor die lening, want dan is de rente lager. Die stichting kan de lening echter niet meer betalen, maar de vereniging RCH wel. Dat bespreekt de raad in december.
(2) Dit jaar mocht het college € 1 miljoen uitgeven voor noodwoningen voor Oekraïners. Echter, die woningen zijn gegaan naar statushouders. HBB wil van de accountant weten of dat mag. Dat wil een meerderheid van de raad ook, maar het mag geen reden zijn om de discussie daarover uit te stellen. Een voorstel van de VVD om die geldstromen beter te scheiden, steunen we. Want hoe meer helderheid in de geldstromen, hoe beter.
(3) Daarnaast stond in de najaarsnota een tussenstand van de ‘kredieten’. De term ‘krediet’ is erg verwarrend; het gaat niet om een lening bij een bank maar om een toestemming om geld uit te geven voor investeringen. Het was HBB – en ook de rest van de commissie – niet duidelijk of het college in die tussenstand nieuwe kredieten aanvroeg (dus: meer geld wilde uitgeven) of niet. De wethouder kon het ook niet duidelijk maken.
Op voorstel van HBB besloot de commissie unaniem dat de najaarsnota niet wordt besproken in de raad van november maar doorgeschoven wordt naar december. Dan heeft het college meer tijd om uit te leggen wat ze precies voorstellen.

Het college heeft geïnventariseerd wat de Formule 1 in Zandvoort ons heeft gekost. Dat blijken 143 ambtelijke uren te zijn. HBB vertaalt dat met ruim € 11.000,–. HBB vroeg vervolgens in de commissie wat het ons heeft opgeleverd. Het antwoord was dat niet precies is te duiden of en hoe de middenstand van de kosten van ruim € 11.000,– voor de Formule 1 op Zandvoort heeft geprofiteerd. Wel dat er geïnvesteerd is in regelgeving en draaiboeken voor eventuele volgende edities zodat we kunnen verwachten dat wij dan minder uren inzet nodig zullen hebben. We houden het in de gaten.

Over bodembeheer vroeg HBB of Heemstede betrokken is bij grondhandel (van bv baggerslib)? Nee, werd ons verzekerd, grond uit Heemstede blijft in Heemstede. GroenLinks vroeg oa of we het met Pfas vervuilde baggerslib uit de Leidse Vaart en de Ringvaart ook in Groenendaal en de openbare plantsoenen terugvinden? Dat is niet zo.

Over de milieugelden is gezegd dat ze ingezet worden in het programma van de verduurzaming van Heemstede.