Verslag gemeenteraad van 26 januari 2023

Aangezien de commissie al rustig was verlopen met weinig agendapunten, was de raad ook vrij rustig. De commissies ruimte en middelen hadden al geen stukken. Het was de eerste raadsvergadering met onze nieuwe griffier Evert Bunt en, omdat dat in december vanwege ziekte niet ging, konden we nu officieel afscheid nemen van onze oude griffier Christine Madern. Wij wensen haar alle succes toe in de volgende stappen van haar carrière en danken haar voor al haar inzet voor Heemstede.

Daarna kon het echte vergaderen beginnen. We trapten af met een formaliteit: de toelating tot de Vertrouwenscommissie van Thera van der Heijden van Groenlinks, dat ging met een hamerklap. Alle partijen zijn nu weer vertegenwoordigd in deze commissie. Dat is fijn, want deze commissie voert klankbordgesprekken met de burgemeester en bereid benoeming/herbenoeming voor. Namens HBB neemt Annelies van der Have daaraan deel.

Bij het vragenuur hadden we een vraag ingediend over het voormalige Postkantoor aan de Binnenweg en of het college ons kan garanderen dat de monumentale bestemming de gemeenschap geen geld gaat kosten. Vlak voor de vergadering begrepen wij dat er nu weer een bezwaar of beroepschrift loopt, waardoor de wethouder inhoudelijk niet op de zaak in kan gaan. We hebben de vraag daarom ingetrokken.

Samen met Groenlinks hadden we de uitgangspunten voor de semipermanente locaties voor statushouders en Oekraïners geagendeerd. Het college gaat op 7 februari een besluit hierover nemen en wij geven graag nog het één en ander mee voor die besluitvorming. Hiervoor hadden we ook een motie voorbereid, die met enkele aanpassingen door de hele raad werd ondersteund. Natuurlijk hadden wij hem zelf graag iets scherper gesteld, maar brede steun vinden we op dit punt belangrijker. Uiteindelijk betekende dat, dat er ook geen enorme uitgebreide discussie meer noodzakelijk was. Wat wel jammer was, was dat veel discussie, vooral bij de coalitie, onderling tijdens de schorsingen plaatsvond. Eigenlijk kan zo’n gesprek, of onderhandeling over de inhoud van een motie ook prima plenair. Gaan we aan werken.

Daarna zat het meeste er al weer op. De wijzigingen van de Algemene Plaatselijke verordening werd zonder verdere discussie aangenomen.

De lijst van ingekomen stukken riep bij ons nog wat vragen op en dan vooral over de ingezonden brief over mogelijk verontreinigde bagger bij het pontje van Meermond. Die melding vinden we wel zorgelijk en worden graag geïnformeerd hoe dit nu zit.

Bij de rondvraag informeerde Jan Verhagen nog naar de afhandeling van de schriftelijke vragen. Dit naar aanleiding van onze schriftelijke vraag die we inmiddels 5 weken geleden hebben gesteld en nog steeds geen antwoord op hebben gekregen. Terwijl dit toch een relatief eenvoudig te beantwoorden vraag zou moeten zijn (stemming VNG congres, zie hier voor al onze schriftelijke vragen). Als het niet lukt met beantwoording binnen de gestelde termijn, dan horen we ook graag waarom niet.

Daarna waren we wel rond en kon op enkele minuten na half 10 de vergadering gesloten worden.