Verslag commissie Samenleving dd. 7 maart 2023

Er werden drie punten besproken.

(1) Verplaatsing woonlocaties Oekraïners naar Parkeerterrein Oude Slot
Het voorstel om de Oekraïners van de Kohnstammlaan naar het parkeerterrein bij het Oude Slot te verhuizen, heeft veel steun – ook van de omwonenden van dat parkeerterrein. De verhuizing kost € 135.000,–; HBB wees erop dat het Rijk dat zou moeten betalen. HBB kan het voorstel wel steunen. Alle raadsfracties willen het wel in de gemeenteraad zelf bespreken omdat het een belangrijk onderwerp is.
HBB maakt zich wel zorgen over de opmerking in het voorstel dat de speeltuin aan het Constantijn Huygenslaan nog steeds genoemd wordt als ‘geschikt als opvangplek, maar nu nog niet nodig’. HBB vond vorig jaar dat we geen speeltuinen moeten opofferen om wooncontainers voor vluchtelingen, dat vinden we dit jaar, en dat vinden we volgend jaar ook.

(2) Tijdelijke ‘wisselschool’ bij RCH-Pinguïns voor verbouw/nieuwbouw basisscholen
Veel basisschoolgebouwen zijn toe aan een opknapbeurt, of zelfs aan vervanging. Daarvoor is enkele jaren terug een zogeheten ‘integraal huisvestingsplan’ (IHP) opgesteld. Dat houdt in dat er 20 jaar lang een tijdelijk schoolgebouw komt, namelijk het oude politiebureau aan de Kerklaan (kosten € 2 miljoen), waar alle scholen achtereenvolgens een tot twee jaar gaan zitten zodat in de tussentijd hun échte schoolgebouw opgeknapt en vernieuwd kan worden. Te beginnen met eerst de Nicolaas Beetsschool en dan de Crayenesterschool.
Maar het oude politiebureau bleek minder geschikt dan gedacht (te klein), en er wonen nu Oekraïners. Al een tijdje kwam als beste plek voor de tijdelijke school naar voren: een softbalveld van RCH-Pinguïns aan de Sportparklaan. Dat veld is voor 6 jaar beschikbaar.
Het college stelde nu niet alleen voor om het softbalveld definitief aan te wijzen maar vroeg ook geld ervoor: € 7,4 miljoen. De onderbouwing van dat bedrag was beperkt tot: € 5,0 miljoen voor het gebouw en € 2,4 miljoen voor de inrichting en plaatsing (voor 6 jaar).
Iedereen vind de locatie prima. En het is van belang dat er tempo in komt. HBB was de enige die een opmerking maakte over de kosten. Niet alleen vinden we € 7,4 miljoen waanzinnig veel geld voor een tijdelijke school, het is ongeveer € 600 per huishouden, maar vooral ook tegen de volstrekt ontoereikende onderbouwing van dat bedrag. De wethouder wilde vervolgens de onderbouwing vertrouwelijk ter inzage leggen maar ook daar nam HBB geen genoegen mee. Over vertrouwelijke stukken mag je namelijk niet in het openbaar discussiëren. Gelukkig kregen we bijval van de hele raad. De uitkomst is dat de onderbouwing ‘zoveel mogelijk’ openbaar wordt. Dat gaat de raad bestuderen, en dan kunnen we daarover een oordeel vellen.

Hieronder de berichtgeving in het Haarlems Dagblad hierover op 9 maart jl.

(3) Dekkingsplan Brandweer
Het knelpunt hierin is De Hartekamp. Als daar een calamiteit is, bijvoorbeeld brand, dan kan weliswaar binnen een aantal minuten daar een brand weerwagen met vier mensen zijn, maar dat is te weinig voor zo’n complex. De wettelijke norm is ook dat er binnen een bepaalde tijd een brandweerauto met acht mensen moet zijn. Maar die laatste vier mensen komen latere dan de wettelijke norm toelaat.
In Bennebroek wordt een kazerne gebouwd, de eerste paal is net de grond in geslagen. Maar het duurt nog minstens een jaar voordat die post een oplossing kan bieden voor de Hartekamp.
Iedereen is het er wel over eens dat De Hartekamp een knelpunt is, maar hoe los je dat op? Voor HBB-raadslid Ems Post (die Anne-Marie Apswoude verving) terecht een reden om dit punt te agenderen in de raad van 23 maart.