PERSBERICHT- Van der Have stopt als gemeenteraadslid Heemstede

Raadslid Annelies van der Have van Heemsteeds Burger Belang (HBB) stopt als gemeenteraadslid van Heemstede. Zij was lange tijd hét gezicht van onze lokale partij.

Van der Have begon in 2006 als gemeenteraadslid van de lokale partij Heemsteeds Burger Belang (HBB). Toen had die partij nog maar 2 zetels. In 2014 werd HBB de grootste partij van Heemstede, met 5 zetels, en werd zij fractievoorzitter. In 2018 groeide HBB door naar 7 zetels. Van der Have werd toen wethouder Ruimte. Sinds 2022 is ze weer raadslid.
Zij was onder meer ook betrokken bij de werving van de burgemeesters Heeremans en Nienhuis. Naast haar inspanningen in de raad vervulde zij ook voor HBB diverse taken. Zo schreef ze mee aan het verkiezingsprogramma en ontwierp ze de website en de campagnematerialen. Met het vertrek van Van der Have verliest de raad ook een deel van zijn ‘geheugen’. Zo herinnerde zij zich – als enige – vorig jaar november een oude afspraak dat er eerst een parkeervisie zou komen voordat de raad de parkeertarieven zou heroverwogen. Om die reden ging de parkeerverhoging voor 2023, die het college voorstelde, niet door.
Ze beëindigt haar werkzaamheden in de gemeenteraad vanwege een nieuwe baan bij de gemeente Bloemendaal. Deze baan is niet combineerbaar met het raadslidmaatschap.

Baris Efe, de nummer 7 van de lijst, zal de vrijgekomen zetel innemen. Efe is getrouwd en heeft een zoon. Hij is werkzaam als data architect. Naar verwachting wordt Efe begin juni geïnstalleerd.