Verslag commissie Middelen dd. 5 april 2023

Er was deze maand gelukkig weer een commissie Middelen. Met deze vergadering: prinsbernardsubsidies en immaterieel erfgoed

Subsidie voor lokale collectieve energie-initiatieven
Het college wil € 30.000 subsidie geven voor initiatieven van minstens drie huishoudens om samen te zoeken naar ideeën voor collectieve duurzame energie-opwekking en energiebesparingsmaatregelen. Er waren al een paar groepen die interesse hadden in deze subsidie, zo bleek uit de toelichting.
De andere vijf partijen vonden dit een goed plan. Want klimaat. Wel had het CDA nog kritische vragen over de uitvoeringskosten -0 waren die niet veel te hoog in vergelijking met de opbrengst en de hoogte van de subsidie?
HBB vond dit als enige een slecht plan. En had daarvoor drie argumenten. (1) Er zijn al enkele gemeenten die zulke subsidies hebben verleend voor zulke onderzoeken. Dan kun je beter aan die gemeenten de uitkomsten daarvan vragen, dat is sneller en goedkoper. (2) De subsidie komt terecht bij mensen die hem niet nodig hebben. Jan Verhagen sprak daarom van een ‘prinsbernardsubsidie’, een subsidie die terecht komt bij rijke woningeigenaren en particuliere verhuurders. (3) We vonden de subsidie erg vaag, wat levert het de gemeente op aan kennis?

Bloemencorso
Het bloemencorso vraagt een bijdrage van de gemeente. Dit jaar, 2023, is die bijdrage bijna € 3.000. Maar als we willen dat het corso door de Binnenweg – Raadhuisstraat blijft rijden, vraagt het corso daarvoor € 0,85 per inwoner – wat neerkomt op ruim € 23.000. Dat is veel meer dan andere evenementen kosten. De winkeliers van de Binnenweg – Raadhuisstraat zijn (na enige aarzeling) bereid hiervan € 5.000 te dragen. Het bloemencorso is immaterieel erfgoed.
HBB kon daar wel mee instemmen. Ems Post beargumenteerde dat evenementen en levendigheid van de gemeente van de gemeente erg belangrijk zijn. Het verbindt mensen, het is goed voor de middenstand, het draagt eraan bij Heemstrede een mooie plek is om te wonen. We zijn daarom bereid die € 15.000 te betalen. De andere partijen – D66 voorop – vonden echter dat het college beter moest onderhandelen met het corso over een lagere bijdrage. En daar konden we ons ook wel bij aansluiten. Wordt vervolgd dus.