Verslag Raadvergadering dd. 20 april 2023

Voor HBB een gedenkwaardige avond, want na 17 jaar stopt onze Annelies!
Annelies begon in 2006 als gemeenteraadslid. 8 jaar zat als lid van een tweemansfractie in de raad. In 2010 zat de derde zetel er helaas nét niet in, maar in 2014 sprong HBB van 2 naar 5 zetels, en werd daarmee de grootste fractie – en Annelies werd fractievoorzitter. In 2018 kreeg HBB zelfs 7 zetels, en werd ze wethouder. Na de verkiezingen werd ze weer raadslid. Per 1 juni wordt ze strategisch adviseur van de gemeente Bloemendaal. Omdat die gemeente zo intensief samenwerkt met Heemstede, is dat niet te combineren met de gemeenteraad van Heemstede. Deze raadvergadering was haar laatste. Zij werd toegesproken door de burgemeester mevrouw Nienhuis, Romée Pameijer namens de raad en Jan Verhagen. De commissie Samenleving van mei zal ze nog een laatste keer voorzitten. 
Annelies, superbedankt voor alles!

Nieuwbouw Nicolaas Beetsschool
Het gebouw van de Nicolaas Beets is op. Vervanging is onvermijdelijk. Maar dat blijkt veel duurder dan gedacht. Oorspronkelijk was € 6,1 miljoen hiervoor gereserveerd. In december meldde het college echter dat de nieuwbouw € 1,5 miljoen duurder uit zou vallen, en € 7,6 miljoen zou worden. Dat konden we begrijpen. Waar we konden niet begrijpen dat vier maanden later het college zou melden dat het nóg € 1,9 miljoen duurder zou worden, en wordt € 9,5 miljoen.
Dit zijn van die voorstellen waarbij ‘nee’ eigenlijk geen optie is. Het schoolgebouw móét vervangen worden.
Wel kwam HBB met het voorstel om € 1,9 miljoen van deze € 9,5 miljoen te dekken uit de reserve duurzaamheid. Dat is een logisch voorstel, want van de bouwkosten is € 1,9 miljoen bestemd voor duurzaamheid van het gebouw. De rest van de raad wilde daar echter niet aan.
Met pijn in ons financiële hart – en met vreugde in ons onderwijshart – hebben we vóór de extra € 1,9 miljoen gestemd.

Subsidie voor lokale collectieve energie-initiatieven
Het besef dat vooral rijks woningeigenaren en -verhuurders van deze subsidie zouden profiteren, deed geen van de andere partijen van mening vereanderen. De standpunten bleven hetzelfde als in de commissie Middelen van april. HBB heeft daarom tegen gestemd, de rest van de raad vóór.

‘Op zoek naar nieuwe tradities’
Anne-Marie Apswoude merkt hierbij op het jammer te vinden dat de oude tradities zoals de kerstboomverbranding verdwijnen. Van ons mag die kerstboomverbranding blijven. Maar als dat niet kan, is het goed dat we op zoek gaan naar vervanging daarvan. Daar moeten we wel héél Heemstede bij betrekken, niet alleen de groep mensen die meestal reageert op dit soort plannen.

In het vragenuur merkte HBB op dat er lange files in het dorp staan doordat de Herenweg tussen de Zandvoortselaan en Haarlem afgesloten is door werkzaamheden aan de oversteek van de Adriaan Pauwlaan. HBB vroeg om maatregelen tegen de verkeerschaos – dus verkeersregelaars. Het college wilde daar echter niet aan. Ze vond dat de borden voldoende duidelijk aangaven dat de weg gestremd was, dus voor wie toch in de file kwam was het eigen schuld.

Ten slotte waren er nog vijf hamerpunten waar de hele raad zonder discussie mee instemde:
– De onttrekking van stukje Reggelaan aan de openbaarheid
– De verlenging van de subsidie voor WIJ Heemstede met een jaar (2024)
– Regionaal Risicoprofiel 2023 en Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing Kennemerland 2023-2026
– VVD-fractievoorzitter John Wulfers is de nieuwe nestor van de raad, en is dus benoemd als plaatsvervangend raadsvoorzitter
– HBB-fractievoorzitter Jan Verhagen neemt Annelies’ plek in de vertrouwenscommissie over.